Kaszinókoncessziós szerződések és pályázatok

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kasszinókoncessziókra érkezett pályázatokat, a pályázatok elbírálásait, a megkötött szerződéseket és a szerződésekről született döntéseket megalapozó minden dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 7.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment Las Vegas 3.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 1 Q Ny EDregyh E1za.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Debrecen.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Las Vegas.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 1 Q Aranybonusz 2000 Kft.aj E1nlata 2.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Aranybonusz 2000 Kft.nyilatkozat 2.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Las Vegas Casino Kft..pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Las Vegas Nyilatkozat 2.pdf
11 Download View as HTML


NGM/14412/2014 - Közérdekű Adatigénylés

Ferencz Gábor
részére

[FOI #2546 email]

Tisztelt Ferencz Gábor!

2014. május 7-én előterjesztett, közérdekű adatigénylés tárgyú megkeresését köszönettel megkaptuk.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése alapján kérésére mellékelten megküldjük:

- a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Ktv.) és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) 2014. február 25-től hatályos szabályai szerint 2014. május 20. napjáig beérkezett, nyertes ajánlatok egyszerű másolatát (szkennelt, pdf formátum),
- a Ktv. és az Szjtv. 2014. február 25-től hatályos szabályai szerint 2014. május 20-ig a pályázat nélküli ajánlattételi eljárások alapján megkötött koncessziós szerződések egyszerű másolatát (szkennelt, pdf formátum).

Tekintettel az Infotv. 27. § (5) és (6) bekezdéseire, a további ajánlattevők ajánlatait - azok elutasításától számított 10 évig - nem áll módunkban nyilvánosságra hozni, mivel ezen adatok megismerése a Minisztérium feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztethetik, valamint az ajánlatok álláspontunk szerint az ajánlatot tevő cégek üzleti titkát képezik.

"27. § (5) A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.

(6) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (5) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné."

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a mellékelt koncessziós szerződések az NGM honlapján (http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi... a megküldött egyszerű másolattal azonos tartalommal közvetlenül is elérhetőek.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

Tisztelettel:

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
Nemzetgazdasági Minisztérium
[NGM request email]
Tel.: 06 1 795 5010

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Futes, Kazan felujitas

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei