Katasztrófavédelem állománytáblája 2016. február

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylést elutasította a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
katasztrófavédelem mai napon hatályos állománytábláját az alábbi részletezéssel: beosztás megnevezése, a beosztásnál az alkalmazás mely törvény hatálya alatt (pl. Hszt, KJT, MT), státusok száma az adott beosztásnál, a státusokból hány betöltetlen az adott beosztásnál. Amennyiben eltérő státuson való foglalkoztatás van, kérem jelezni, hogy mely beosztás terhére.

Kérném megadni, hogy az állománytábla mikortól hatályos.

Amennyiben az idén nem lépett hatályba új állománytábla, hanem azonos azzal, ami 2015. július 1-jén volt hatályos, úgy kérem, ezt jelezzék, és az adatigénylésemet késleltessék arra az állománytáblára, ami a legközelebb hatályba lép.

Kérném tájékoztatásukat szervezeti bontásban, hogy Paks II. Atomerőmű és az új kéményseprési feladat kapcsán milyen új státusok létesültek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 15.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment llom nyt bla 2016 m sodszor.pdf
373K Download View as HTML


 
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Hivatal
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

Mint írják, az állománytábla a belügyminiszter által alá lett írva, így hatályba lépett. Ebből következőleg nem hivatkozhatnak arra, hogy döntés-előkészítő adatnak minősül.

Amennyiben 2016. február 22-ig nem teljesítik a közérdekűadat-igénylésem, úgy a rendelkezésemre álló jogi eszközökkel kényszerítem ki a válaszadást.

Emlékeztetem, hogy közérdekűadat-igénylés megtagadásáért már bíróság és a NAIH is elmarasztalta az OKF-et.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment v lasz szrev telre.pdf
436K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Mellékelten továbbítom észrevételére adott válaszunkat.

Tisztelettel:

dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hivatal

Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei