Katasztrófavédelem magáncélú autóhasználata

Kovács Árpád küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Árpád

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2014. második félévében, valamint 2015. első félévében a katasztrófavédelem állományában kik (név, beosztás) kaptak korlátlan személyes használatra, vagy tartós magánhasználatra gépjárművet. Kérném megadni a gépjármű márkáját, gyártmányát, a motor hengerűrtartalmát, az autó tulajdonosát (jelezve, ha bérelt), szolgálati célból és magáncélból havi bontásban hány kilométert tett meg, havonta mennyi költségtérítést fizet a használója az autóra.

Amennyiben adott személynél gépjárműváltás történt, vagy adott gépjárműnél személyváltás (pl. új főigazgató), kérném elkülönítve megadni az adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 8.

Üdvözlettel:

Kovács Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20150709 132713.pdf
255K Download View as HTML


 
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. főhadnagy
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Jogi Főosztály
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20150729 112023.pdf
247K Download View as HTML

Attachment MX 2310U 20150729 130316.pdf
2.4M Download View as HTML


 
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Jogi Főosztály
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Árpád

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

Kérném olyan módon az adatok szolgáltatását, hogy az olvasható legyen. A megküldött pdf részint olvashatatlan. Javasolt az xls formátum.

Üdvözlettel:

Kovács Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment szem lyes s tart s mag nc l haszn lat 2014 II f l v.pdf
104K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Küldöm ismételten.

Tisztelettel:

dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Jogi Főosztály

Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Árpád

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság esetében elmaradt az adatszolgáltatás, vagy ott nincs érintett?

Üdvözlettel:

Kovács Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment kieg sz t s.pdf
48K Download View as HTML


Tisztelt Kovács Úr!

Elnézést kérünk, valóban lemaradtak a táblázat utolsó sorai. Mellékelten megküldöm a kiegészítést.

Tisztelettel:

dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Jogi Főosztály

Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Árpád:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei