Katasztrófavédelem magáncélú autóhasználata 2015-ben

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2014. második félévében, valamint 2015. első félévében a katasztrófavédelem állományában kik (név, beosztás) kaptak korlátlan személyes használatra, vagy tartós magánhasználatra gépjárművet. Kérném megadni a gépjármű márkáját, gyártmányát, a motor hengerűrtartalmát, az autó tulajdonosát (jelezve, ha bérelt), szolgálati célból és magáncélból havi bontásban hány kilométert tett meg (korlátlan személyes használatnál magán-szolgálati bontás nem kell), havonta mennyi költségtérítést fizet a használója az autóra.

Amennyiben adott személynél gépjárműváltás történt, vagy adott gépjárműnél személyváltás (pl. új főigazgató), kérném elkülönítve megadni az adatokat.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2015. év során az összes olyan, a katasztrófavédelem által használt járműre vonatkozóan (OKF, KOK, katasztrófavédelmi igazgatóságok) tételesen az adatokat, melyek tartós magáncélú használatra voltak kiadva. Az adatok tartalmazzák a gépjármű márkáját, gyártmányát (Pl. Ford Mondeo), a motor hengerűrtartalmát, a használó nevét, beosztását, szolgálati helyét, havi bontásban a futott kilométereket. Kérném az adott autónál jelezni, hogy az a katasztrófavédelem tulajdonában van-e, vagy bérelik, ha bérlik, akkor milyen havi összegért.

Kérném az adatok elkülönítését autóváltás, illetve beosztásváltás esetén.

Kérném megadni összesítve, hogy a tartós magáncélra használt autókhoz összesen milyen összegben történt üzemanyag-vásárlás a 2015-ös év folyamán. Külön kérném megadni, autóra/beosztásra bontva a korlátlan személyes használatú gépjárműhasználatra vonatkozóan is ezt az adatot.

Kérném tételesen (autóra, beosztásra bontva) megadni, a korlátlan személyes használatra és tartós magáncélra kiadott autóknál történt-e anyagi kárral járó baleset, amennyiben igen, az szolgálati vagy magáncélú használat során volt, saját- vagy idegenhibás balesetről van szó, és ki milyen mértékben állta a javítás költségeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 1.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment tart s mag nhaszn lat.pdf
545K Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Úr!
 
Mellékelten megküldöm adatigényére adott részválaszunkat.
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Hivatal
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kulcsár Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment Katasztr fav delem aut haszn lat 2015.3.mell klet.pdf
93K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten továbbítom a Katasztrófavédelem magáncélú autóhasználata 2015-ben tárgyú adatigényére adott válaszunkat.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. százados
jogtanácsos

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hivatal

Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kulcsár Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment Katasztr fav delem aut haszn lat 2015..pdf
370K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten továbbítom a Katasztrófavédelem magáncélú autóhasználata 2015-ben tárgyú adatigényére adott válaszunkat.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. százados
jogtanácsos

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hivatal

Vezetékes telefon: 20-8200-540
BM mellék: 20-540

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei