Katasztrófavédelmi hozzájárulás

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Belügyminisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre
a) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben szereplő katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó szabályozás előkészítésében résztvevő, a Belügyminisztériumban dolgozó személyek számát és a ráfordított munkaórák számát,
b)az a) pont szerinti katasztrófavédelmi hozzájárulással összefüggésben a törvény kihirdetése óta elvégzett jogszabály-előkészítési tevékenységekben résztvevő, a Belügyminisztériumban dolgozó személyek számát és a ráfordított munkaórák számát,
c) az a) pont szerinti katasztrófavédelmi hozzájárulás beszedésével összefüggésben felmerül adminisztrációjával összefüggésben a Belügyminisztériumnál vagy az általa irányított szerveknél ténylegesen felmerült költségek listáját és összegét, illetve az ebben közreműködő személyek számát
d) az a) pont szerinti törvénytervezet hatásvizsgálatát, ennek hiányában a katasztrófavédelmi hozzájárulás mértékét megalapozó számításokat, valamint a katasztrófavédelmi hozzájárulás beszedésével összefüggésben az állami szerveknél valamint a gazdálkodó szervezeteknél felmerülő adminisztratív költségekre vonatkozó számításokat,
e) amennyiben az a)-d) pontban meghatározott valamely számítás nem készült, nem áll rendelkezésre vagy nem számítható ki, az ezekre vonatkozó szakértői becslést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 1.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)
Belügyminisztérium


Attachment 1745 001.pdf
11 Download View as HTML


 

 

Tisztelt Cím !

 

A mellékelt e-mail visszaigazoló lap alapján a minisztérium a közérdekű
adatigényre a választ 2012. június 15-én a kért e-mail címre már
teljesítette.

 

A válaszunkat ismételten megküldjük.

 

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)!

Köszönöm szépen a választ és az ismételt elküldést egyaránt! Annyi pontosítást kérhetnék, hogy akkor az adatigénylés d) pontjában jelzett hatásvizsgálat nem készült?
Vagy készült, és ennek az eredménye a megküldött táblázat? Ebben az esetben kérem küldjék meg a teljes hatásvizsgálati (ill. 'előkészítő számítási') dokumentációt.
Előre is köszönöm a további segítségét!

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)
Belügyminisztérium


Attachment 1767 001.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Cím !

 

Mellékelten megküldöm a Belügyminisztériumhoz benyújtott kiegészítő
közérdekű adatigényére válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)!

Köszönjük szépen a kiegészítő adatigénylés teljesítését!

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Belügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szponzorációs gyakorlat

A(z) Belügyminisztérium részére Bogád Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei