Katlan 2017 rendőri jelenlét

Katona Fruzsina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Katona Fruzsina

Delivered

Tisztelt Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, napokra lebontva megküldeni részemre, hogy a 2017-es Ördögkatlan fesztivál ideje alatt, tehát 2017. augusztus 1. és 2017. augusztus 5. között, a rendezvényen
1) mely rendőri szervezettől hány ember teljesített szolgálatot,
2) hány polgárőr teljesített szolgálatot.
3) Amennyiben a rendezvény kapcsán kötöttek szerződést biztonsági céggel, kérem, küldjék el a szerződést is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Hivatkozása ide

Feladó: Greges Edina
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment K z rdek datszolg rd gkatlan.pdf
341K Download View as HTML


Tisztelt Katona Fruzsina!

 

Mellékelten megküldöm az „Ördögkatlan Fesztivál” rendezvénnyel kapcsolatos
adatszolgáltatást.

 

Dr. Katona-Győr Patrícia Zita jogtanácsos nevében és megbízásából:

 

Tisztelettel:

Greges Edina ka. főelőadó

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

Hivatala

Tel.: 23/ 10-94

Email: [email address]

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Katona Fruzsina

Delivered

Tisztelt Greges Edina!

Köszönöm a megküldött adatokat.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Hivatkozása ide

Feladó: Szövetség Polgárőr


Attachment VK46 adatszolg ltat s.do.doc
238K Download View as HTML


Tisztelt Katona Fruzsina asszony!
Mellékelten küldöm Cseh László elnök úr levelét!
Üdvözlettel:
Rontó Szilvi
irodavezető
BMPESZ
70/387-0932

Hivatkozása ide

Feladó: Katona Fruzsina

Delivered

Tisztelt Rontó Szilvi!

Köszönöm az adatokat.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Katona Fruzsina:
Csak a(z) Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei