Kátyús út a Krúdy Gyula közben

Le Marietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Le Marietta

Tisztelt Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2015. augusztus 30-án, a [email address] címről elküldött "Kátyús út a Krúdy Gyula közben" tárgyú, a Krúdy Gyula utcával kapcsolatban megtett közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen lépéseket tettek?

A bejelentés fotója és szövege elérhető ezen a linken: https://www.jarokelo.hu/nyiregyhaza/beje...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 16.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: Nyirvv Kft.
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Tisztelt La Marietta!

A 2016. március 16-án Társaságunkhoz elektronikus úton érkezett
adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában és Társaságunk kezelésében
közel 600 km hosszúságú úthálózat van. Ebből a 600 km-ből jelen
pillanatban 268,5 km az aszfaltburkolattal rendelkező útszakaszok hossza.
Társaságunk folyamatosan figyeli útellenőri szolgálatán keresztül az utak
állapotát és az Önkormányzattal közösen készíti el a fejlesztési terveket.
A Krúdy Gyula utca Ön által kifogásolt szakaszának állapotával is
tisztában vagyunk, szerepel is a felújítandó utak listájában, azonban
jelen pillanatban nem tudjuk megmondani, hogy erre mikor kerülhet sor. Az
útszakaszon esetlegesen keletkező balesetveszélyes kátyúk megszüntetéséről
folyamatosan gondoskodunk, ugyanúgy mint az összes többi kezelésünkben
lévő út esetében.

Tisztelettel:

Bocskai Péter
ügyvezető

2016.03.16. 19:50 keltezéssel, Le Marietta írta:

Tisztelt Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2015. augusztus 30-án, a [1][email address] címről elküldött "Kátyús út a Krúdy Gyula közben" tárgyú, a Krúdy Gyula utcával kapcsolatban megtett közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen lépéseket tettek?

A bejelentés fotója és szövege elérhető ezen a linken: [2]https://www.jarokelo.hu/nyiregyhaza/beje...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 16.

Üdvözlettel:

Le Marietta

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #6346 email]

Ha a(z) Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. nem a(z) [4][NYÍRVV Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--
Link: [7]File-List
Link: [8]Edit-Time-Data
Link: [9]themeData
Link: [10]colorSchemeMapping

Kanócz Anikó

Titkárság

NYÍRVV

NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ
ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

4401 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
Telefon: +36 42 548-464
Fax: +36 42 548-461
Mobil: +36 (30) 595-7849
E-mail: [11][NYÍRVV Nonprofit Kft. request email]
Internet: [12]www.nyirvv.hu

[13]nyirvv

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://www.jarokelo.hu/nyiregyhaza/beje...
3. mailto:[FOI #6346 email]
4. mailto:[NYÍRVV Nonprofit Kft. request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. file:///tmp/email_elemei/filelist.xml
8. file:///tmp/email_elemei/editdata.mso
9. file:///tmp/email_elemei/themedata.thmx
10. file:///tmp/email_elemei/colorschememapping.xml
11. mailto:[NYÍRVV Nonprofit Kft. request email]
12. http://www.nyirvv.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Le Marietta:
Csak a(z) Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei