Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Papp Szilvia, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kazincbarcika Önkormányzat,és Kft-i bírságok

Papp Szilvia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Papp Szilvia to read a recent response and update the status.

Feladó: Papp Szilvia

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,a Kazincbarcikai Önkormányzat részére,valamint az összes Kft-jének kiszabott bírságokat visszamenőleg 2 évre.Vagyis 2012.május hó 31.-től 2014 május hó 31.-ig.A bírságok összegét,valamint a bírságot kiszabó hatóság határozatait.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 11.

Üdvözlettel:

Papp Szilvia

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment ISO 8859 1 B Yu1yc Fnb2suduFsYXN6LjE0MDYxOS4 ISO 8859 1 B LnBkZg
0K Download View as HTML


---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Buza Orsolya <[1][email address]>
Dátum: 2014. június 19. 12:29
Tárgy:
Címzett: [2][email address]

Tisztelt Asszonyom!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala képviseletében
eljárva, 2014. június 11. napján előterjesztett közérdekű adat kiadása
iránti kérelmére, mellékelten megküldöm válasziratunkat.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Képv.: dr. Buza Orsolya

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment ISO 8859 1 B a Z6YWRhdC5i7XJz4Wdvay72ay4xNDA3MDQucGRm
0K Download View as HTML


Tisztelt Asszonyom!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából
eljárva, csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylése teljesítéseként
tájékoztatásunkat.

Tisztelettel: Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Papp Szilvia, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Papp Szilvia:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei