Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzőjének alap illetménye valamint mennyi illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll .

Bán Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzőjének alap illetménye valamint mennyi illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll .
Ennek törvényi hátterét és milyen pótlékok illetik meg .
(2) A Kttv. 131. § (1) és (2) bekezdése:
A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetmény száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény - megállapításnak.
Az illetmény a 133. § (1) bekezdése szerint megállapított alapilletményből, valamint – az e törvényben meghatározott feltételek esetén -illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.
Kérem ennek levezetését !

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 7.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya

Tisztelt Bán Béla Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva tájékoztatom,
hogy Kazincbarcika Város Jegyzője számára a Kttv. 235. § alapján személyi
illetmény került megállapításra, melynek összege előző iratomban már
közlésre került. Személyi illetmény esetén pótlék nem nyújtható, tehát
Kazincbarcika Város Jegyzője részére sem illetménykiegészítés, sem
illetménypótlék nem kerül teljesítésre, havonta a már megadott személyi
illetményre jogosult.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd 

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!
Kérem a személyi illetmény Kazincbarcika Város Jegyzője részére
mely törvény alapján lett meg állapítva .
Kérem ennek megküldését .

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya

Tisztelt Bán Béla Úr!
Mint ahogyan előző válaszomban is megjelöltem, a Kttv. - azaz a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény - alapján.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd
Bán Béla <[1][FOI #11824 email]> ezt írta (időpont:
2018. nov. 16., P, 18:35):

Tisztelt Buza Orsolya!
 Kérem a személyi illetmény Kazincbarcika Város Jegyzője részére
mely törvény alapján lett meg állapítva .
 Kérem ennek megküldését .

Üdvözlettel:

Bán Béla

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bán Béla:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei