KBSC FC Kft-vel kötött szerződések

Mérten János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata és a KBSC FC Kft. között köttetett-e 2013.01.01. és 2018.11.19. közötti időszakban szerződés! Amennyiben igen, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jogviszonyra vonatkozó összes dokumentum másolatát (szerződés, tranzakciókra vonatkozó bizonylatok), valamint a szerződés megkötését megalapozó önkormányzati döntések másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 19.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment KBSC.v laszirat.181204..p.pdf
501K Download View as HTML

Attachment Kbsc 2013.pdf
238K Download View as HTML

Attachment Kbsc 2014.pdf
612K Download View as HTML

Attachment Kbsc 2015.pdf
485K Download View as HTML

Attachment Kbsc 2016.pdf
735K Download View as HTML

Attachment Kbsc 2017 1.pdf
695K Download View as HTML

Attachment Kbsc 2018.pdf
157K Download View as HTML


Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva, küldöm a
kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!

Közérdekű adatok igénylését tartalmazó leveleim megválaszolásával kapcsolatos munkáját utólag is köszönöm!
Sajnos az Ön által részemre megküldött anyagot hiányosnak találom.
Adatigénylésemben a következőképp fogalmaztam: "...kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jogviszonyra vonatkozó ÖSSZES DOKUMENTUM másolatát (szerződés, TRANZAKCIÓKRA VONATKOZÓ BIZONYLATOK), valamint A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGALAPOZÓ ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK MÁSOLATÁT)."
Ezen dokumentumok közül "csak" a szerződések másolatát kaptam meg Öntől.
A KBSC FC Kft. a megállapodások/szerződések értelmében a kapott támogatások felhasználásáról számlák másolatával köteles elszámolni, illetve a felhasználásról naprakész analitikus nyilvántartást kell vezetnie és félévenként köteles elszámolást készíteni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának.
Tehát tisztelettel arra kérem, hogy a támogatás felhasználásáról szóló, azt igazoló valamennyi dokumentumot, hiánytalanul, részemre megküldeni szíveskedjen!
Munkáját, segítségét előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!
Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Sajnálattal látom, hogy 2018. november 19-én benyújtott, majd 2018. december 06-án ismételt és pontosított közadat igénylésemet a mai napig (2019. január 04.) sem teljesítették.
A válaszadásra biztosított 15 napos határidő már 2018. december 21-én lejárt. Tisztelettel kérem, válaszukat pótolni szíveskedjenek!

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 04.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Kbsc elsz mol s 2013 1.1505..pdf
418K Download View as HTML

Attachment Kbsc elsz mol s 2013 2.1505..pdf
3.3M Download View as HTML


Tisztelt Mérten Úr!
Mellékelten megküldöm a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Kbsc elsz mol s 2014 2015.1505..pdf
831K Download View as HTML

Attachment Kbsc elsz mol s 2015.150.pdf
868K Download View as HTML

Attachment Kbsc elsz mol s 2016 1.1505..pdf
1.7M Download View as HTML


Tisztelt Mérten Úr!
Mellékelten megküldöm a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Kbsc elsz mol s 2016 2.1505..pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment Kbsc elsz mol s 2017 1.1505..pdf
597K Download View as HTML

Attachment Kbsc elsz mol s 2018.150.pdf
713K Download View as HTML

Attachment Kbsc elsz mol s 2017 2.1505..pdf
1.2M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérten János:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei