Kedvezményes (egyszerűsített) honosítást kérelmezők száma Romániában 2015 november 1.-től napjainkig

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Kormányhivatala részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre egy kimutatást a kedvezményes (egyszerűsített) honosítást kérelmezők számáról Romániában 2015 november 1.-től napjainkig, lehetőleg havi bontásban. Kérem adják meg azt is, hogy (szintén havonta) hány ilyen kérelem lett elbírálva pozitívan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 30.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Dávid Kis-Balázs Dávid
Budapest Főváros Kormányhivatala


Attachment img Y091026 0001.pdf
91K Download View as HTML


BP/0010/00099-2/2017    
Sipos Zoltán részére
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!
Budapest Főváros Kormányhivatalához 2017. október
30-án előterjesztett közérdekű adatigénylésére hivatkozva mellékelten
megküldöm a Kormányhivatal határidő hosszabbításra vonatkozó
válaszlevelét.
Tisztelettel:
dr. György István
kormánymegbízott
megbízásából
dr. Kis-Balázs Dávid
jogi szakreferens
[1]41-sz-MELLÉKLET - e-mail aláírás-névjegybe illeszthető címer.png
Budapest Főváros Kormányhivatala
Főigazgatói Titkárság
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
Tel.: + 36 1 795 8744
+36 70 198 8543
Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
Kérem, gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet!

References

Visible links
2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Hivatkozása ide

Feladó: Jakó-Szalai Zsuzsanna
Budapest Főváros Kormányhivatala


Attachment attachment.gif
1K Download

Attachment img Y291738 0001.pdf
107K Download View as HTML


106-E-10-7/2017.
Sipos Zoltán úr
részére
Tisztelt Sipos Zoltán Úr!
2017. október 30-án elektronikus úton Budapest Főváros Kormányhivatalához
megküldött közérdekű adatigénylésére hivatkozással mellékelten megküldöm a
Kormányhivatal válaszlevelét.
Üdvözlettel,
dr. György István
kormánymegbízott
megbízásából
dr. Jakó-Szalai Zsuzsanna
jogi és adatvédelmi szakreferens
[1]41-sz-MELLÉKLET - e-mail aláírás-névjegybe illeszthető címer.png
Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c
Tel.: +36 (1) 896-2423
E-mail: [email address]
Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/
Kérem, gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet!

References

Visible links
2. http://www.kormanyhivatal.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei