Kedvezményes üdülés - nyugdíjasok

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni az alábbi adatokról:

1. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2015. évi Erzsébet-programja keretében összesen
a) hány nyugdíjas pályázó nyert el támogatást kedvezményes üdülés igénybe vételére az adatkérés napjáig, és
b) hány fő fizette meg az elnyert támogatás alapján az 5.000 forintos önrészt?
2. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2015. évi Erzsébet-programja keretében a nyugdíjasok számára kedvezményes üdülés igénybe vételére megítélt támogatás felhasználására elérhető egyes szálláshelyeknek mennyi az igénybe vehető időszakban (elő-, illetve utószezon) a teljes kapacitása, vagyis maximális kihasználtság esetén összesen hány támogatás használható fel az egyes szálláshelyeken?
3. A 2. pontban meghatározott szálláshelyek közül az adatkérés napjáig mely szálláshelyeken mennyi foglalásra került sor?
4. Az 1. pontban megnevezett program keretében milyen határidőig van lehetőség a támogatások felhasználására?
5. Érkezett-e a panasz a tárgybeli programmal kapcsolatban azért, mert a honlapon feltüntetett szálláshelyeken nem lehetett szállást foglalni? Ha igen, mennyi ilyen tárgyú panasz érkezett?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: MNÜA Kapcsolat


Attachment Erd lyi Katalin 20150429.doc
94K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Az Erzsébet-programmal kapcsolatos megkeresését köszönettel megkaptuk,
arra a mellékletben található tájékoztatást nyújtjuk.

 

Üdvözlettel,

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei