KEH környékének műveleti területté nyílvánítása és annak okai

Kovács Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Köztársasági Elnöki Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kovács Péter

Tisztelt Köztársasági Elnöki Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A BM TEK által 30100-1276/2013.ált. sz. elrendelt műveleti területnyílvánítás elrendelésével kapcsolatosan a következő nyilatkozatot megtenni és megküldeni részemre a törvényi határidőn belül jelen weboldalon megtenni szíveskedjék:

A BM TEK fenti sz.-ú hat.-ban a következők foglalnak:

2013.mácius8-2013.03.18 közti időtartamban a Sándor Palota épületében több védett személy tartozkodik a lezárt területen, jelentős létszámmal és gépkocsiforgalommal ill a márc. 15-i ünnepség előkészülete is folyik.

Ezzel szemben tegnapi nap óta se fokozott személymogzást , gépkocsi forgalmat, sem vélelmezhetően nemzetbiztonsági védelem alatt személyek mozgását sem lehetett tapasztalni. Ugyanakkor a márc9-én a várban a KEH elé tervezett a gyülekezési jog alá tartozó rendezvény megtartására nem volt lehetőség a fenti számú BM TEK Főig. Hajdú János r.ddtb által hozott határozat miatt. Kérem ,hogy különösen fokozott közérdeklődésre és közérdekre való tekintettel legyen szíves elárulni a területzár valódi okát, és ha a valódi okot a dokumentum tartalmazta, így akkor arról legyen szíves nyilatkozni 2013.03.11-én 20,00-21,15 percig, folyt-e munka a KEH-be és ha voltak ott munkatársak és védett személyek, ők valóban védett személyek e vagy vagy közalkalmazottak akiknek nem jár nemzetbiztonsági személyvédelem? Kérem a fentiek tekintetében nyilatkozzék. Amennyiben a törvényes határidőn ennek nem tesz eleget úgy a törvényben rögzített lehetőségek szerint jogorvoslattal fogok élni a Fővárosi Törvényszéken.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 13.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Péter:
Csak a(z) Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Környezetvédelem

A(z) Köztársasági Elnöki Hivatal részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei