KEHI jelentések listája 1990-2004

Mong Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Mong Attila

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a KEHI által 1990 január 1-2004 december 31. között készült jelentések listáját részletezve azt, hogy melyik évben milyen tárgyban milyen iktatoszam alatt készültek jelentések.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Attachment utf 8 B VMOhasOpa296dGF0w6FzLnBkZg.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Mong Attila Főszerkesztő-helyettes Úr!

Mellékelten megküldöm a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tájékoztatását a közérdekűadat-igénylés teljesítésével kapcsolatos határidő meghosszabbításáról.

Tisztelettel:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Mong Attila

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Köszönöm szíves válaszukat, és várom a listát, ami nagy segítséget jelentene a munkámhoz.

Üdvözlettel:

Mong Attila

Hivatkozása ide

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Attachment MongAttila.pdf
0K Download View as HTML

Attachment utf 8 B bW9uZyBhdHRpbGEgbWVsbMOpa2xldC5wZGY.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Mong Attila Úr!

Mellékelten megküldöm az alábbi megkeresésére a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tájékoztatását.

Tisztelettel:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Mong Attila

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Köszönöm szíves válaszukat, de sajnos nem tudom maradéktalanul elfogadni.

Az adatkérésem a KEHI által 1990 -2004 között elkészített jelentések listájára vonatkozott, függetlenül attól, hogy a szervezetnél milyen formában történik ezeknek az adatoknak a nyilvántartása.

Kérném ezért, hogy haladéktalanul bocsássák rendelkezésemre a 2002 előtt készült jelentések listáját is, amenyiben az csak papíron létezik, beszkennelve, tehát elektronikus formában.

Üdvözlettel
Mong Attila

Üdvözlettel:

Mong Attila

Hivatkozása ide

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Attachment utf 8 B S2VoaV92w6FsYXN6LnBkZg.pdf
0K Download View as HTML

Attachment utf 8 B TWVsbMOpa2xldF8xMC4yMC4ucGRm.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Mong Attila Úr!

Alábbi megkeresésére mellékelten megküldöm a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal válaszát.

Tisztelettel:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mong Attila:
Csak a(z) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei