Kelenföldi pályaudvar fejlesztése

K. Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: K. Dániel

Delivered

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A budapesti kelenföldi pályaudvar fejlesztésének terveit, esetleges szerződéseit, ütemtervét

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 17.

Üdvözlettel:

K. Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt K. Dániel!

Az Infotv. 28. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel szíveskedjen adatigénylését – a kért adatok konkrét megjelölésével – pontosítani.

Tisztelettel:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: K. Dániel

Delivered

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. !

Adatigénylésem arra vonatkozik, hogy amennyiben van olyan fejlesztési stratégia, ütemterv, amiben minimum hozzávetőleges dátummal szerepel a Kelenföldi pályaudvar régi állomásépületének felújítása/ elbontása majd újjáépítése, azt részemre másolatban küldjék el.

Üdvözlettel:

K. Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Megkeresésével kapcsolatban ezúton tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésben kért adatok Társaságunknál nem állnak rendelkezésre.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdés értelmében igénye elutasításának felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat (Infotv. 31. § (5) bekezdés). A pert az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell megindítani (Infotv. 31. § (3) bekezdés). A perindításra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye (Infotv. 31. § (3) bekezdés). Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat vizsgálat megindítása érdekében az elutasított adatigény érvényesítése tekintetében.

Tisztelettel:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő K. Dániel:
Csak a(z) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Rákosrendező

A(z) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei