KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt

Hegyesi Beáta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Hegyesi Beáta

Delivered

Tisztelt Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Támogatási Szerződés 2011.04.26. ( Budakeszi Város Önkormányzata és - mint közreműködő szervezet – Energia Központ Nonprofit Kft. között ) és annak Módosítása 2013.09.18.
Budakeszi Város Önkormányzata – PEW Budakeszi Konzorcium /2014.01.20./ Szerződés: Szennyvízelvezetési csatorna hálózat létesítése (1.029.718.242 HUF), alvállalkozók megjelölésével.
Budakeszi Város Önkormányzata – PEW Budakeszi Konzorcium/2014.01.20./ Szerződés: Szennyvíztisztító telep létesítés (2.104.650.000 HUF) alvállalkozók megjelölésével
Budakeszi Város Önkormányzata – PEW Budakeszi Konzorcium
/2015.04.27./ Szerződés: Szennyvízelvezetési csatorna hálózat létesítése (122.689.459 HUF) alvállakozók megjelölésével
Budakeszi Város Önkormányzata – PEW Budakeszi Konzorcium
/2015.04.27./ Szerződés: Szennyvíztisztító telep létesítés (98.446.008 HUF) alvállalkozók megjelölésével
Budakeszi Város Önkormányzata – PEW Budakeszi Konzorcium
/2015.07.27./ Szerződés: Szennyvízprojekt feltáró út megvalósítása (230.307.500 HUF) alvállalkozók megjelölésével
Budakeszi Város Önkormányzata – PEW Budakeszi Konzorcium
/2015.02.10./ Szerződés: Makkosmária szennyvízcsatorna tervezése és kivitelezése (76.185.476 HUF) alvállalkozók megjelölésével
Budakeszi Város Önkormányzata – UTIBER Kft. – NOX Zrt. Konzorcium /2013.09.27./ Szerződés: Szennyvíz projekt FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása (99.500.000 HUF) alvállalkozók megjelölésével
Budakeszi Város Önkormányzata – UTIBER Kft. – NOX Zrt. Konzorcium /2013.09.27./ Szerződés: Szennyvíz projekt FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása (37.312.500 HUF) alvállalkozók megjelölésével
Budakeszi Város Önkormányzata – BDI Kft. /2013.01.07./ Szerződés: Szennyvízprojekt vagyonértékelési szolgáltatás (23.800.000 HUF) alvállakozók megjelölésével
Természetvédelmi hatásbecslési és Elővizsgálati dokumentáció
Vagyonértékelési Eljárás dokumentációja
A projekt mérnöki és műszaki ellenőrzési tevékenységének jegyzőkönyvei
A projekt megvalósulásának, befejezésének dokumentációja, engedélyek
IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 20.

Üdvözlettel:

Hegyesi Beáta Párbeszéd Magyarországért, Nyugat-pest Megye elnök

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hegyesi Beáta:
Csak a(z) Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei