KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116

Eva Laszlo küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

http://obvf.hu/wp-content/uploads/2014/1...

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116
Az ÓBUDAI OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” C. PROJEKT keretében
Dr. Béres József Általános Iskolában tervezett/megvalósult
energetikai fejlesztések szerződéseit/megállapodásait, terveit, beszámolóit,
a költségek elszámolását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 24.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Info

Tisztelt Eva Laszlo!

Mivel a kért adatok nem az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. kezelésében vannak, az Ön részére nem tudjuk kiadni azokat. Az igényelt adatok kezelője Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, melynek részére az adatigénylését továbbítottam.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:

Virág Benedek
ügyvezető

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2. II. em. 18.
telefon: +36 1 244 8225
email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna

Tisztelt Adatigénylő,

a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 "Az ÓBUDAI OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” C. PROJEKT dokumentációját a mai napon a Mammutmail.com -on keresztül megküldtem a www.atlatszo.hu admin munkatársának, aki az adatigényléshez hamarosan hozzá fogja csatolni.

Üdvözlettel:

Schnell Anna
jegyzői referens
III. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Telefon: 4378-599

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Adminisztrátor hozzászólt ()

Az adatgazda kérésére innen letölthetőek az adatgazda által biztosított dokumentumok https://drive.google.com/open?id=0Bw4ADi...

Link to this

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Schnell Anna!

Köszönöm szépen.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Eva Laszlo:
Csak a(z) Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei