Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szalai Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Képviselő testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Szalai Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Szalai Balázs to read recent responses and update the status.

Feladó: Szalai Balázs

Tisztelt Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a képviselő testület és a bizottságok ülésein készült jegyzőkönyveket 2013. december 15-e és a jelen adatigénylés teljesítése közti időszakban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 30.

Üdvözlettel:

Szalai Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 28 2014.XII.17.KT jk.pdf
8.3M Download View as HTML


Ásotthalom Nagyközség
Jegyzőjétől

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
62/591-570 Fax: 591-563
E-mail: [email address]

Ügyiratszám: 2160-2/2015.
Tárgy: közérdekű adatszolgáltatás

Szalai Balázs (továbbiakban: Adatigénylő) által 2015. november 30. napján Hivatalomhoz benyújtott, közérdekű adatszolgáltatásra irányuló kérelmének helyt adok és az adatszolgáltatásnak az alábbi módon teszek eleget:

Elektronikusan mellékelten megküldöm:

- Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 15. napja és 2015. november 30. napja között megtartásra került nyílt üléseinek jegyzőkönyveit.

- Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságának 2013. december 15. napja és 2015. november 30. napja között megtartásra került nyílt üléseinek jegyzőkönyveit.

- Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági, Kulturális és Ügyrendi Bizottságának 2014. október 20. napja és 2015. november 30. napja között megtartásra került nyílt üléseinek jegyzőkönyveit.

- Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2013. december 15. napja és 2014. október 20. napja között megtartásra került nyílt üléseinek jegyzőkönyveit.

- Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságának 2013. december 15. napja és 2014. október 20. napja között megtartásra került nyílt üléseinek jegyzőkönyveit.

Tájékoztatom a Tisztelt Adatigénylőt, hogy a megküldésre kerülő anyag nagy mennyisége és terjedelme miatt az adatszolgáltatás részletekben kerül teljesítésre.

Ásotthalom, 2015. december 15.

Tisztelettel:

dr. Turbucz Marietta Judit
jegyző

Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 6 2014 KT jk.pdf
10.2M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 6 2014 KT jk 1 10 mell kletek.pdf
15.7M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 6 2014 KT jk 11 19 mell kletek.pdf
29.1M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 6 2014 KT jk 20 21 mell kletek.pdf
3.4M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 7 2014.IV.30.KT jk.pdf
2.1M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 7 2014.IV.30.KT jk 1 6 mell klet.pdf
5.8M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 7 2014.IV.30 KT jk 7 16 mell klet.pdf
10.1M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 7 2014.IV.30.KT jk 17 21.pdf
8.8M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 8 2014.V.20.KT jk.pdf
1.2M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 9 2014.V.22.KT jk.pdf
1.1M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 10 2014.V.28.KT jk.pdf
794K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 10 2014.V.28.KT jk 1 5 mell kletek.pdf
1.2M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 10 2014.V.28.KT jk 6 13 mell kletek.pdf
2.7M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 11 2014.v.29.KT jk.pdf
414K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 12 2014.VI.10.KT jk.pdf
192K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 13 2014.VI.12.KT jk.pdf
402K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 14 2014.VI.25.KT jk.pdf
3.8M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 14 2014.VI.25.KT jk.pdf
3.8M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 16 2014.VII.7.KT l s.pdf
1.3M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 17 2014.VIII.04.KT jk.pdf
10.1M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 18 2014 VIII.18.RNYKT jk.pdf
2.5M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 19 2014.VIII.21.RNYKT jk.pdf
29.7M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20 2014.IX.9.KT jk.pdf
1.9M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 21 2014.IX.10 k zmeghallgat s jk.pdf
14.1M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 22 2014.IX.24.KT l s jk.pdf
10.8M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 22 2014.IX.24.KT l s jk 1 10 mell kletei.pdf
73.3M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 22 2014.IX.24.KT l s jk 11 20 mell kletei.pdf
68.9M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 23 2014.X.2.KT jk.pdf
4.8M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 24 2014.X.20.KT alakul jk.pdf
10.2M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 24 2014.X.20.KT alakul jk mell kletei.pdf
19.8M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 25 2014.XI.27.RNY KT l s.pdf
7.9M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 26 2014.XII.1.KT l s jk.pdf
3.9M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 27 2014.XII.3.KT jk 1.pdf
25.8M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 28 2014.XII.17.KT jk.pdf
8.3M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Szalai Bal zs r sz re adatszolg ltat s.pdf
372K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Ásotthalom polgármesteri hivatal
Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 Jegyzknyv 2013.dec.30 ALAKUL.doc
171K Download

Attachment iso 8859 2 Jegyzknyv 2014.01.29.doc
148K Download

Attachment 2 2014 jk SNY.doc
224K Download

Attachment 3 2014 jk RNY.doc
69K Download

Attachment 4 2014 jk RNY.doc
43K Download

Attachment 5 2014 jk RNY.doc
77K Download

Attachment 6 2004.03.05.KT jk.docx
70K Download View as HTML

Attachment 2014.0.430.KT jk.doc
238K Download

Attachment 20140520 jk RNY.doc
80K Download

Attachment 20140522 jk RNY.doc
75K Download

Attachment KT 10 2014 JK.doc
176K Download

Attachment 11 2014 jk RNY.doc
85K Download

Attachment 12 2014 jk RNY.doc
73K Download

Attachment 13 2014 jk RNY.doc
81K Download

Attachment KT 2014.06.25 JK.doc
175K Download

Attachment KT 2014.07.07.JK.doc
125K Download

Attachment KT 2014.08.04.JK.doc
101K Download

Attachment KT 2014.08.18.JK.doc
74K Download

Attachment KT 2014.08.21.JK.doc
117K Download

Attachment KT 2014.09.09.JK.doc
80K Download

Attachment iso 8859 2 2014.09.10.kzmeghallgats jk.doc
93K Download

Attachment 22 2014.IUX.24.KT jk.docx
81K Download View as HTML

Attachment 23 2014.X.2.KT jk.docx
40K Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 20 oktber ALAKUL jk.doc
292K Download

Attachment iso 8859 2 25 nov27 nyltjk.doc
79K Download

Attachment iso 8859 2 26 dec1 nyltjk.doc
68K Download

Attachment iso 8859 2 27 dec3 nylt jk.doc
232K Download

Attachment iso 8859 2 28 dec17 nyltjk.doc
111K Download


Tisztelt Szalai Balázs úr!

Mellékelten továbbítom Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
nyílt Képviselő-testületi üléseiről készült jegyzőkönyveket.

--
Tisztelettel:

dr. Turbucz Marietta Judit
jegyző

Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Tel: +36 62 591 570
Fax: +36 62 591 563
e-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szalai Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalai Balázs:
Csak a(z) Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei