Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jámbor András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Képviselői hiányzás igazolására vonatkozó dokumentumok

Jámbor András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Jámbor András to read a recent response and update the status.

Feladó: Jámbor András

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az országgyűlés plenáris ülésének 2015. március 3. ülésnapján a Jobbik képviselője Apáti István neve mellett a parlament.hu tanúsága szerint a szavazásoknál igazolt távolét szerepel.

A távolét igazolásához szükséges kérelmek, és az igazolást jóváhagyó dokumentumokat, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 3.

Üdvözlettel:

Jámbor András

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Jámbor András!

Apáti István országgyűlési képviselő távollétével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom:

A Jobbik képviselőcsoport frakcióhivatala - a kialakult gyakorlatnak
megfelelően és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 14. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel - 2015. március
2-án (hétfőn) elektronikus levélben juttatta el az Országgyűlés Hivatala
részére a képviselőcsoporthoz tartozó képviselőket érintően az
Országgyűlés 2015. március 2-án kezdődő üléséhez kapcsolódó igazolt
hiányzások bejelentését.

Apáti István országgyűlési képviselő esetében a Jobbik frakcióhivatala a
2014. március 2-ai (hétfői), március 3-i (keddi) és március 4-i (szerdai)
ülésnapokon jelezte az igazolt távollétet.

A szavazórendszer adataiban ezen jelzésnek megfelelően tüntette fel az
OGYH az igazolt hiányzást.

Tisztelettel:
Országgyűlés Sajtóirodája
 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jámbor András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jámbor András:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Számlák kiadása

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei