Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jámbor András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Képviselői hiányzás igazolására vonatkozó dokumentumok

Jámbor András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Jámbor András to read a recent response and update the status.

Feladó: Jámbor András

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az országgyűlés plenáris ülésének 2015. március 3. ülésnapján a Jobbik képviselője Apáti István neve mellett a parlament.hu tanúsága szerint a szavazásoknál igazolt távolét szerepel.

A távolét igazolásához szükséges kérelmek, és az igazolást jóváhagyó dokumentumokat, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 3.

Üdvözlettel:

Jámbor András

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Jámbor András!

Apáti István országgyűlési képviselő távollétével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom:

A Jobbik képviselőcsoport frakcióhivatala - a kialakult gyakorlatnak
megfelelően és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 14. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel - 2015. március
2-án (hétfőn) elektronikus levélben juttatta el az Országgyűlés Hivatala
részére a képviselőcsoporthoz tartozó képviselőket érintően az
Országgyűlés 2015. március 2-án kezdődő üléséhez kapcsolódó igazolt
hiányzások bejelentését.

Apáti István országgyűlési képviselő esetében a Jobbik frakcióhivatala a
2014. március 2-ai (hétfői), március 3-i (keddi) és március 4-i (szerdai)
ülésnapokon jelezte az igazolt távollétet.

A szavazórendszer adataiban ezen jelzésnek megfelelően tüntette fel az
OGYH az igazolt hiányzást.

Tisztelettel:
Országgyűlés Sajtóirodája
 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jámbor András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jámbor András:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Számlák kiadása

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Csikász Brigitta által

büntetések

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Oroszi Babett által

Adományok listája

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei