Képviselőtestületi ülés anyaga (2014.04.24.)

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2014. április 24-i képviselőtestületi ülés 1.sz. "Javaslat bölcsődei, óvodai és általános iskolai férőhelyek bővítésére (http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/te... napirendi pontjáról készített, nem szerkesztett videó és hangfelvételt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 25.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
Jegyző úr megbízásából közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatom,
hogy a Képviselő-testület üléseiről a XIII. Kerületi Önkormányzat nem,
csak a TV13 készít felvételt, ezért a kért adat vonatkozásában a TV13
minősül az Infotörvény szerinti adatkezelőnek. Tájékoztatom, hogy a TV13 a
felvett videót vágatlan formában nyilvánosságra hozza.  A mai nap [1](04.
29.) 17.30-kor kerül adásba. Ismétlései: április  29. kedd (ma) 20.30
óra, április 30. szerda [2]06.00 , 09.00 és 18.30 óra, május 1. csütörtök 
07.00 óra, Hétvégén, szombaton és vasárnap is  07.00 és 18.30. Ezt
követően adásban már nem látható.
Figyelemmel arra, hogy a testületi ülés kép- és hanganyagát az adatkezelő
a fentiekben meghatározott időpontokban sugározza, így az a nyilvánosság
számára hozzáférhető, kérem jelezze, hogy továbbra is igényt tart-e a
testületi ülés 1. napirendi pontjának hanganyagára, amely a jegyzőkönyv
elkészítésének elősegítése érdekében készül.
Tisztelettel
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. file:///tmp/callto:(04. 29.) 17.30
2. file:///tmp/callto:06.00 , 09.00

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment utf 8 Q Boribon fakiv C3 A1g C3 A1s 01 k C3 A9relem 2Epdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 Q Boribon fakiv C3 A1g C3 A1s 03 fakiv C3 A1g C3 A1s bejelent C3 A9se 2Epdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba!
Jegyző úr megbízásából csatoltan küldöm a 2014. április 14-én elektronikus
formában érkezett közérdekű adatok kiadása iránti kérelmében megjelölt
adatokat.
Tisztelettel
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment utf 8 Q Boribon fakiv C3 A1g C3 A1s 01 k C3 A9relem 2Epdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 Q Boribon fakiv C3 A1g C3 A1s 03 fakiv C3 A1g C3 A1s bejelent C3 A9se 2Epdf.pdf
11 Download View as HTML


--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Kocsis Csaba!
Jegyző úr megbízásából csatoltan küldöm a 2014. április 14-én elektronikus
formában érkezett közérdekű adatok kiadása iránti kérelmében megjelölt
adatokat.
Tisztelettel
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Köszönöm gyors válaszát és az információkat arra vonatkozóan, hogy a TV13 csatorna mikor adja adásba a testületi ülésen készült felvételeket.
Kérem, hogy a testületi ülés 1. napirendi pontjának hanganyagát, amely a jegyzőkönyv elkészítésének elősegítése érdekében készült küldjék meg részemre.

Segítő közreműködését köszönöm!

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
Tájékoztatom, hogy a 2014. április 21-én érkezett közérdekű adat iránti
igényével kapcsolatban az infotörvény 29. § (2) bekezdése alapján a kért
adatok összetettségére figyelemmel az igény teljesítésére rendelkezésre
álló  határidőt 15 nappal Jegyző úr meghosszabbította.
Türelmét előre is köszönöm.
Tisztelettel
dr. Bálint Erika
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Jelzését a határidő hosszabbításról megkaptam. Kérem, hogy legyenek figyelemmel arra, hogy az infotörvény 29.§ (2) bekezdése így szól:

"(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell."

Tehát erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell, ami jelen esetben nem teljesült.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 1.napirend.mp3
11 Download


Tisztelt Kocsis Csaba!
Közérdekű adatigénylés iránti kérelmére Jegyző úr megbízásából megküldöm a
2014. április 24-i testületi ülés 1. napirendjének hanganyagát.
Tisztelettel
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Köszönöm a válaszát!

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 25400 2.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 28189.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 25572.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba!
Csatoltan megküldöm az igényelt közérdekű adatokat, kivéve a 25565 hrsz.
számú ingatlanra vonatkozóan, figyelemmel arra, hogy az már korábbi
adatkérése teljesítéseként megküldtem.
Tisztelettl
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Ovodai ferohelyek.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba!
Közérdekű adatigénylésére megküldöm az alábbi iratokat:

-         Vélemény a XIII. kerületi Önkormányzat óvodai férőhelyek
bővítésére tett javaslatáról

-         Jegyzőkönyv a köznevelési intézmények Intézményi Tanács
vezetőinek értekezletéről

-         Véleményezés az óvodai férőhelyek bővítésének támogatásáról

-         Jegyzőkönyv a Mese tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Futár Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Napsugár Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Napraforgó Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Gyermekkert tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Pitypang Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Varázskarika Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Meséskert Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Gyöngyszem Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Pöttyös Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Gyöngyösi Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Hétszín Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Zöld Ág Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv az Angyalkert Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Vizafogó Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Csupa- Csoda Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Jegyzőkönyv a Madarász Viktor Tagóvoda rendkívüli
nevelőtestületi értekezletéről

-         Jegyzőkönyv az Ákombákom Tagóvoda rendkívüli nevelőtestületi
értekezletéről

-         Feljegyzés Borszéki Gyula alpolgármester úrnak

Tisztelettel

dr. Prehlik Lajos jegyző megbízásából:

dr. Bálint Erika

adatvédelmifelelős

______________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Tervezesi Szerzodes.pdf
11 Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. június 1-én érkezett közérdekű adatigénylésében a "XIII. kerület
2014. évi közbeszerzési tervét" kérte. Tájékoztatom, hogy tudomásom
szerint a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik az Ön által
a fentiekben meghatározott módon megjelölt adattal.
Tájékoztatom, hogy jelen elutasítás ellen a közléstől számított 30 napon
belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése
érdekében bejelentést tehet.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. június 3-án érkezett elektronikus levelében a Tulajdonosi,
Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság 2012. januártól 2014.
május 14-i ülésein felvett jegyzőkönyvek elektronikus másolatban történő
megküldését kérte. Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: infotörvény) 29. § (4) bekezdése
alapján az igényelt dokumentum jelentős terjedelmű, 654 oldal, a
költségtérítés mértéke brutto 38,-Ft/oldal, összesen brutto 24.852,-Ft. A
költségtérítés megfizetésének módja minden hét szerdai napján 8-16 óra
között a Polgármesteri Hivatal (Béke tér 1.) pénztárába történő befizetés.
Közérdekű adatigénylése teljesítésének feltétele a költségtérítés
megfizetése. A dokumentumok másolatkészítés nélkül megtekinthetőek a
Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán előre egyeztetett időpontban.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából:
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. június 18-án érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi
CXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy a kért
adatokat korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták –
adatigénylésének az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével
teszek eleget az alábbiak szerint.
A Transparency Internationalal (TI) kötött  Integritási Megállapodását és
a TI részjelenetesei az alábbi honlap-címen elérhetőek:
[1]http://www.transparency.hu/XIII__kerulet...
A kért dokumentumok az Önkormányzat honlapján szintén elérhetőek az alábbi
címen:
[2]http://www.budapest13.hu/hirek/20130502/...
Felhívom a figyelmet, hogy a fenti jelentések csak részjelentésnek
tekintendőek: a Transparency International végső jelentését még nem tette
közzé.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából:
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.transparency.hu/XIII__kerulet...
2. http://www.budapest13.hu/hirek/20130502/...

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. június 17-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi
CXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy a kért
adatokat korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták –
adatigénylésének az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével
teszek eleget az alábbiak szerint.
[1]Tervezési szerződés (PDF, 279 KB):
http://www.budapest13.hu/letoltes/kozbes...
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából:
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: "Dr. Bácsi Zoltán" <[email address]>
Címzett: "Lőrincz Erika" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Kedd, 2014. Június 24. 11:18:52
Tárgy: Közbeszdoks
Tedd fel mindahármat a file-nevekkel azonos címen: had örüljön.
Thx,Z
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/letoltes/kozbes...

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment utf 8 Q Bessenyei u 10 5F C3 A1tad C3 A1s C3 A1tv C3 A9teli jknyv 5F2012 06 28 2Epdf.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba!

Közérdekű adatigénylését teljesítve tájékoztatom, hogy az ELMű Nyrt.-vel
2012. június 19-én létrejött megállapodást a felek között szóbeli
egyeztetések előzték meg és csatoltan megküldöm a birtokba adási
jegyzőkönyvet.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából:
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. augusztus 11-én érkezett közérdekű adatigénylésében a Meséskert
Tagóvoda bővítéséhez kapcsolódó az építési engedélyezési terv
elkészítésére vonatkozó szerződés megküldését kérte. Tájékoztatom, hogy az
építési engedélyezési terv munkaszerződés keretében készült. A
munkaszerződés kizárólag olyan adatokat tartalmaz (személyes adatok),
amelyek nem közérdekű adatok, ezért annak megküldésére nincs mód.
   

Tájékoztatom, hogy jelen elutasítás ellen a közléstől számított 30 napon
belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése
érdekében bejelentést tehet.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. augusztus 28-án érkezett közérdekű adat iránti igényével
kapcsolatban tájékoztatom, hogy az infotörvény 29. § (2) bekezdése alapján
a kért adatok terjedelmére figyelemmel az igény teljesítésére
rendelkezésre álló  határidőt 15 nappal Jegyző úr meghosszabbította.
Türelmét előre is köszönöm.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Pálfi Renáta

 

Tisztelt Kocsis Csaba Úr!

 

2014. augusztus 28-án, a közparki minőség alakulása tárgyában érkezett
közérdekű adatkérésére az alábbiakról tájékoztatom.

 

Adatigénylésének terjedelmére tekintettel a válaszadásra rendelkezésre
álló határidőt – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXI. törvény 29. § (2) bekezdésének
felhatalmazása alapján – 15 nappal meghosszabbítom.

 

Kérem válaszom szíves elfogadását.

 

 

Tisztelettel,

 

dr. Palatka Lívia

vezérigazgató megbízásából

 

dr. Pálfi Renáta

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

[1]Tel:+36-1-450-31-63

+36-70-492-0988

 

_____________________________________________________________________
Az Ăźzenet ĂŠs annak bĂĄrmely csatolt anyaga bizalmas informĂĄciĂłkat
tartalmaz, kizĂĄrĂłlag a cĂmzett(ek) szĂĄmĂĄra szĂłl, nyilvĂĄnos
kĂśzlĂŠstĂľl vĂŠdett! Amennyiben Ă n nem cĂmzettje ennek az Ăźzenetnek,
felhĂvjuk figyelmĂŠt arra, hogy az Ăźzenet tartalmĂĄnak kĂśzzĂŠtĂŠtele,
mĂĄsolĂĄsa, mĂĄsok szĂĄmĂĄra valĂł tovĂĄbbĂtĂĄsa, megĂľrzĂŠse vagy
bĂĄrmilyen hasonlĂł tevĂŠkenysĂŠg tilos. Ha Ă n nem cĂmzettje az
Ăźzenetnek, Ăşgy kĂŠrem kĂźldjĂśn e-mail Ăźzenetet a feladĂłnak,
tĂĄjĂŠkoztatva Ă t a tĂŠves cĂmzĂŠsrĂľl, majd tĂśrĂślje a tĂŠvesen kapott
Ăźzenetet, v alamint annak Ăśsszes csatolt ĂĄllomĂĄnyĂĄt a rendszerĂŠbĂľl.
Gondoljon a kĂśrnyezetĂŠre mielĂľtt kinyomtatja a levĂŠl tartalmĂĄt!

References

Visible links
1. file:///tmp/Tel:+36-1-450-31-63

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. szeptember 4-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt "városrészekre" (Angyalföld,
Újlipótváros, Vízafogó, Népsziget) lebontva a kért adatokkal a XIII.
Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nem rendelkezik.
Kérem a válasz tudomásul vételét.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!

 

2014. augusztus 28-án érkezett közérdekű adatigénylésében Ön az IPSOS
Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt.-vel végeztetett
reprezentatív telefonos közvélemény-kutatás teljes anyagának elektronikus
formában történő megküldését kérte. Közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy a kért dokumentum papír alapon áll rendelkezésre és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: infotörvény) 29. § (4) bekezdése alapján
az igényelt dokumentum jelentős terjedelmű, 25 oldal, a költségtérítés
mértéke, amely a szkennelés költsége, brutto 38,-Ft/oldal, összesen brutto
950,-Ft. A költségtérítés megfizetésének módja minden hét szerdai napján
8-16 óra között a Polgármesteri Hivatal (Béke tér 1.) pénztárába történő
befizetés. Közérdekű adatigénylése teljesítésének feltétele a
költségtérítés megfizetése. A dokumentum másolatkészítés nélkül
megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán előre egyeztetett
időpontban.

 

Tisztelettel

 

Dr. Prehlik Lajos

jegyző

megbízásából:

 

dr. Bálint Erika

adatvédelmi felelős

_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatkérő!
 
A XIII. kerületi parkkataszter és a XIII. kerületi fakataszter tárgyában,
2014. szeptember 20-án érkezett közérdekű adatkéréseire az alábbi választ
adom.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 30. § (2) bekezdésének
felhatalmazása alapján tájékoztatom, hogy a kért adatbázisok a Budapest
Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat gazdasági társasága, a XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt. által üzemeltetett [1]www.angyalzold.hu honlapon
elérhetőek. A honlap kezdőlapjának jobb oldalán több linket is talál,
amelyek közül az utolsó kettő megnyitásával részletes betekintés nyerhet a
kért adatbázisok aktuális adataiba.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Tisztelettel,
dr. Prehlik Lajos Jegyző megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.angyalzold.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. szeptember 19-én érkezett módosított közérdekű adatigénylésére
válaszolva tájékoztatom, hogy az Ön által kért zöldfelületekre és
zöldterületekre vonatkozó mutatószámokkal a XIII. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő nem rendelkezik.
Kérem a válasz tudomásul vételét.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
 
Az IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt.-vel végeztetett
reprezentatív telefonos közvélemény-kutatás tárgyában korábban benyújtott
közérdekű adatkéréséhez kapcsolódó, 2014. szeptember 29-én érkezett
beadványára, amelyben az adatkezelő költségigényét kifogásolja, az
alábbiakról tájékoztatom.

Álláspontunk szerint az adatközlés iránti eljárás határidejét jogszabályi
lehetőségünkkel élve meghosszabbítottuk, a költségigényről szóló
tájékoztatás során határidő mulasztás nem történt.

A kért dokumentum szkenneléséért költségtérítés megállapítása az Infotv.
29.§ (3) bekezdésének jogszabályi felhatalmazásán alapul. Annak
befizetéséig adatkérése nem teljesíthető.
 
Kérem válaszom szíves tudomásul vételét.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
Közérdekű adatigénylésére válaszolva az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)
30. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján tájékoztatom, hogy a XIII.
Kerületi Önkormányzat Local Agenda 21 helyi programját megtalálja
honlapunkon a Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésének 14.
napirendjeként.
Kérem a tájékoztatás tudomásulvételét.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment utf 8 Q Z C3 B6ldfel C3 BClet t C3 A1vols C3 A1gok 2Epdf
11 Download View as HTML

Attachment Pannonia 77 79 2.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 Q fafelm C3 A9r C3 A9si szakv C3 A9lem C3 A9ny 5FBessenyei Tutaj Pann C3 B3nia Heged C5 B1s Gy 281 29 2Epdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba!

2014. november 11-én érkezett közérdekű adatigénylését teljesítve
csatoltan megküldöm a 25565 hrsz. alatti ingatlanon lévő épületek műszaki
állapot felmérésére vonatkozó dokumentumot, ugyanezen ingatlanon lévő
növényállomány állapotára vonatkozó szakértői véleményt és a Pannónia u.
környezetében lévő zöldfelületek elhelyezkedését ás nagyságát ábrázoló
térképmásolatot Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 30. §
(2) bekezdésének felhatalmazása alapján tájékoztatom, hogy az óvodai
férőhelyekre vonatkozó adatokat megtalálja honlapunkon a
Képviselő-testület 2014. május 29-i ülésének 2. napirendjeként. Az
Egyesített Óvoda Alapító Okiratának módosítása című előterjesztés
melléklete az Egyesített Óvoda Alapító Okirata, amely tartalmazza az
Óvodákat és az egyes óvodák férőhelyeit.

Kérem a tájékoztatás tudomásulvételét.

Tisztelettel

Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából

dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
A 2014. november 13-i Képviselő-testületi ülés hangfelvételére vonatkozó
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy azt terjedelme
miatt nem áll módomban elektronikusan megküldeni. A hangfelvételt
tartalmazó CD-t átveheti személyesen a 2014. december 3-án 10 órára
megbeszélt szakértői értékbecslésekbe történő betekintés alkalmával.
Tájékoztatom, hogy a hangfelvétel meghallgatásához szükséges a "MikroVoks"
elnevezésű program, melynek forgalmazója Globomax Kft. A hangfelvétel
megismerésének további lehetősége, hogy azt a Jegyzői Irodán
előreegyeztetett időpontban meghallgathatja.   A Képviselő-testület
üléseiről a TV13 is készít felvételt és a felvett videót vágatlan formában
nyilvánosságra hozza.
Kérem a tájékoztatás elfogadását.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: "Dr. Bálint Erika" <[email address]>
Címzett: "Kocsis Csaba" <[FOI #2502 email]>
Elküldött üzenetek: Kedd, 2014. December 2. 12:56:00
Tárgy: Fwd: közérdekű adatigénylés tejesítése
Tisztelt Kocsis Csaba!
A 2014. november 13-i Képviselő-testületi ülés hangfelvételére vonatkozó
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy azt terjedelme
miatt nem áll módomban elektronikusan megküldeni. A hangfelvételt
tartalmazó CD-t átveheti személyesen a 2014. december 3-án 10 órára
megbeszélt szakértői értékbecslésekbe történő betekintés alkalmával.
Tájékoztatom, hogy a hangfelvétel meghallgatásához szükséges a "MikroVoks"
elnevezésű program, melynek forgalmazója Globomax Kft. A hangfelvétel
megismerésének további lehetősége, hogy azt a Jegyzői Irodán
előreegyeztetett időpontban meghallgathatja.   A Képviselő-testület
üléseiről a TV13 is készít felvételt és a felvett videót vágatlan formában
nyilvánosságra hozza.
Kérem a tájékoztatás elfogadását.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 27817 5.pdf.pdf
122K Download View as HTML

Attachment flap 27817 5.pdf
36K Download View as HTML

Attachment ilap 27817 5.pdf
48K Download View as HTML

Attachment intm 27817 5.pdf
71K Download View as HTML

Attachment LLAP 27817 5.pdf
27K Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. december 14-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva
megküldöm a 27817/5 hrsz. alatti ingatlan vagyonnyilvántartás szerinti
adatait.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei