Képviselőtestületi ülések anyagának nyilvánossága

Igazmondó Alapítvány küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kunpeszér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Igazmondó Alapítvány

Tisztelt Kunpeszér Község Önkormányzat !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Info.tv. 3.§ 5. pontjában, 1. számú mellékletének II. 8-9. pontjában, továbbá a Mötv. 51. § (2) bekezdésében foglaltakra, a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy a 2015. január 20-át követő képviselő-testületi ülések helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, valamint a a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések (a benyújtást követően azonnal) mely linken érhetők el az Önkormányzat honlapján, illetőleg milyen módon tette azokat közzé a T. Önkormányzat !

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 4.

Üdvözlettel:

Igazmondó Alapítvány

Hivatkozása ide

Feladó: Kunpeszér Község Önkormányzata
Kunpeszér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Igazmondó Alapítvány!

Adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy a 2015. január 20. utáni testületi ülések helye, ideje, nyilvánossága (zárt vagy nyílt ülés) az ülést megelőzően a szervezeti és működési szabályzatról szóló 13/2014.(XI.4.) önkormányzati rendelet 6.§(6) bekezdésének megfelelően a helyben szokásos módon közzétételre kerül. "6.§(6) A képviselő-testületi ülések időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot - a meghívónak az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való közzétételével - tájékoztatni kell."
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek kihirdetése az SZMSZ-nek megfelelően megtörténik :"12.§(10) A rendelet kihirdetése az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik, azon fel kell tüntetni a kifüggesztés időtartamát.
(11) A rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik." A hatályos rendeletek az njt. hu weboldalon bárki által lekérdezhetők.
A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, előterjesztései önkormányzati honlapra való feltöltése 2015. jan. 20. után elmaradt, annak pótlásáról intézkedem, azok 2016. április 22-ig maradéktalanul elérhetők lesznek az önkormányzat weboldalán-kunpeszer.hu.- , ahogyan az elkövetkezendő ülések anyagai is.

Üdvözlettel:

Boskóné Dr. Tabányi Annamária aljegyző
Kunpeszér Község Önkormányzata

Hivatkozása ide

Feladó: Igazmondó Alapítvány

Tisztelt Kunpeszér Község Önkormányzata!

Szíves intézkedésüket köszönettel nyugtáztuk.

Üdvözlettel:

Igazmondó Alapítvány

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Igazmondó Alapítvány:
Csak a(z) Kunpeszér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei