Képzés és kapcsolattartás

Ferenczi Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Türr István Képző és Kutató Intézet részére

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Feladó: Ferenczi Sándor

Failed

Tisztelt Türr István Képző és Kutató Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-A Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóság illetve annak jogelődje, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központ (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) milyen szakmai kapcsolatot tart/ tartott fenn a BAZ. Megyei Kormányhivatallal, továbbá annak Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával?

- A Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóságán illetve annak jogelődjénél, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központban (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) folyt-e a BAZ. Megyei Kormányhivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársainak bármilyen képzése? Ha igen, akkor milyen képzéseken vettek részt ezen munkatársak?

- A Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatósága illetve annak jogelődje, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központ (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) és a BAZ. Megyei Kormányhivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársai között van-e vagy volt-e bármilyen közös munka, esetlegesen szakmai kapcsolattartás? Ha igen, akkor a fenti képzési központoknál, szerveknél lett-e kinevezve erre a feladatra kapcsolattartó munkatárs?

- Ha esetlegesen Önök nem rendelkeznek a fenti információkkal, úgy tisztelettel kérem Önöket, hogy segítsenek abban, kihez fordulhatok a fenti kérdéseimmel

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 22.

Üdvözlettel:

Ferenczi Sándor

Hivatkozása ide

Türr István Képző és Kutató Intézet


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s K pz s s kapcsolattart s.txt
5K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[TKKI request email]>: host mail2.tkki.hu[194.143.226.5] said: 452 4.3.1
Insufficient system resources (in reply to end of DATA command)

Hivatkozása ide

Feladó: Ferenczi Sándor

Failed

Tisztelt Türr István Képző és Kutató Intézet!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Türr István Képző és Kutató Intézet's handling of my FOI request 'Képzés és kapcsolattartás'.

2018. november 22-én az alábbi közérdekű adatigénylést nyújtottam be Önök felé. Sajnálatos módon azóta sem érkezett semmiféle válasz Önöktől az igénylésemre, annak ellenére, hogy a válaszadás határideje már régen lejárt. Tisztelettel kérem Önöket, hogy az alábbi adatigénylésem kérdéseire válaszolni szíveskedjenek!

Tisztelt Türr István Képző és Kutató Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-A Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóság illetve annak jogelődje, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központ (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) milyen szakmai kapcsolatot tart/ tartott fenn a BAZ. Megyei Kormányhivatallal, továbbá annak Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával?

- A Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóságán illetve annak jogelődjénél, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központban (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) folyt-e a BAZ. Megyei Kormányhivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársainak bármilyen képzése? Ha igen, akkor milyen képzéseken vettek részt ezen munkatársak?

- A Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatósága illetve annak jogelődje, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központ (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) és a BAZ. Megyei Kormányhivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársai között van-e vagy volt-e bármilyen közös munka, esetlegesen szakmai kapcsolattartás? Ha igen, akkor a fenti képzési központoknál, szerveknél lett-e kinevezve erre a feladatra kapcsolattartó munkatárs?

- Ha esetlegesen Önök nem rendelkeznek a fenti információkkal, úgy tisztelettel kérem Önöket, hogy segítsenek abban, kihez fordulhatok a fenti kérdéseimmel

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 22.

Üdvözlettel:

Ferenczi Sándor

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/kepz...

Üdvözlettel:

Ferenczi Sándor

Hivatkozása ide

Türr István Képző és Kutató Intézet


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Internal review of K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s K pz s s kapcsolattart s.txt
5K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[TKKI request email]>: connect to mail2.tkki.hu[194.143.226.5]:25:
Connection timed out

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferenczi Sándor:
Csak a(z) Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei