Képzések a megyei munkaügyi kirendeltségek szervezésében

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal alá tartozó munkaügyi kirendeltségek által 2015-ben és 2016-ban a regisztrált álláskeresők részére szervezett képzésekkel kapcsolatban az alábbi adatokat megküldeni:
a. - a képzések bonyolítására szerződött cégek listáját
b. - az egyes képző cégek által szervezett képzések számát és időtartamát
c. - ugyanebben a bontásban a képzések célját, milyen OKJ-s végzettség megszerzésére irányultak
d. - a konkrét cégek konkrét szerződéseinek értékét
e.- a képzésbe bevont személyek számát
f - az eredményesen vizsgát tett álláskeresők számát
g - a megszerzett képzettséggel az elsődleges munkapiacon elhelyezkedő álláskeresők számát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 11.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Foglalkoztatási Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Becker Andr s.pdf
204K Download View as HTML

Attachment 1 mell klet.pdf
127K Download View as HTML

Attachment 2 mell klet.pdf
835K Download View as HTML

Attachment 3 mell klet.pdf
895K Download View as HTML


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási Főosztály

  

 

idézett részek megjelenítése

 
 
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg: 
[FOI #7284 email] 
 
Ha a(z) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal nem a(z)
[Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk: 
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 
 
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat: 
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 
 
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán! 
 
------------------------------------------------------------------- 

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt SZSZBMKH Foglalkoztatási Főosztály!

Köszönet az alapos a kimerítő tájékoztatásért.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei