Kérdés gépjárműadó határozat kézbesítésének módjáról

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő kérdésre a választ:

Várható-e, és ha igen mikor, hogy az Önkormányzat Gazdálkodási osztálya az esetenkénti megközelítőleg 500 Ft költségű tértivevényes levél helyett vagy a Magyarorszag.hu Ügyfélkapu szolgáltatásán keresztül, vagy emailben küldi ki az adó befizetéséről szóló határozatát. Ez költséghatékonyabb és kényelmesebb megoldás lenne a jelenleginél.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 20.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Érdeklődnék, hogy várható-e válasz és ha igen mikor, a http://kimittud.atlatszo.hu/request/934/...
oldalon is olvasható adatigénylésemre.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: Balassa Péterné
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment img 926102837 0001.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Varga Viktor Úr!

Mellékelten, csatolva küldöm a Polgármesteri Hivatal válaszát közérdekű megkeresésére.

Tisztelettel:
Balassa Szilvia
Jegyzői titkárság

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

Az adatgazda válasza OCR-zve a könnyebb kereshetőség érdekében:

2013. március 20. napján kelt megkeresésére, melyben a „gépjárműadó határozat kézbesítésének módjáról” érdeklődik, az alábbi tájékoztatást adom.

A Polgármesteri Hivatal határozatai hivatalos iratok, melyek kézbesítési szabályait a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 27.§-a, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 78. §-a tartalmazza.

A postai úton, tértivevénnyel kézbesített hatósági döntéseknél a tértivevény alapján állapítható meg a hivatalos irat kézbesítésének napja, ami a jogerőre emelkedés, illetőleg a jogorvoslatra nyitva álló határidő megállapítása szempontjából nélkülözhetetlen adat.

A Hatóság elektronikus levelezés útján csak azzal az ügyféllel tarthat kapcsolatot, aki e célból a Hatóságnak az elektronikus levélcímét átadta, illetve akinek a szükséges regisztráció után az adatai beazonosítása teljes bizonyossággal megoldható.

A Két. az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségének biztosítását legalább fokozott biztonsági fokozatú elektronikus aláíráshoz köti az ügyfél esetében.

Ahhoz hogy a Hivatal az ügyfélnek elektronikus úton küldje meg a határozatokat, szükséges tehát az ügyfél Ügyfélkapus regisztrációja, a Hivatal részéről pedig egy olyan informatikai háttér, mellyel minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum készíthető, amelyet időbélyegzővel illetve azonosítókkal kell ellátni.

Jelen helyzetben a Hivatal külső, és belső objektív okok miatt az Ügyfélkaput, és elektronikus levelezést az adózók esetében nem használja, ami nem jelenti azt, hogy a jövőben erre nem kíván törekedni a lehetőségei, és a tényleges ügyféligények figyelembevételével.

Link to this

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Balassa Péterné!

Köszönöm teljes körű válaszukat, természetesen elfogadom.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei