Kérdések a szerződött partnerek kapcsán

Kerekes Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kerekes Imre

Delivered

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

A közzétett adatokból kiderül, hogy azon cégek közül, melyek takarítás szolgáltatást végeztek az Önök megbízásából, többeknek nincsen a 8121 TEÁOR számú Általános épülettakarítás bejegyezve a cég tevékenységi körei közé.
Ezen cégek az alábbiak:
EZRAN KFT., FORMEDIC-TEAM KFT., Harris-Ispita, Harris Magyarország KFT. Homedika KFT., Morpheus KFT..
1., Hogyan tudtak megbízni olyan cégeket azzal, hogy végezzen takarítást, amelyek nem végzik ezt a tevékenységet a cégbíróságon elérhető bejegyzések szerint?
2., Honnan értesültek a fenti cégek ezen szolgáltatásáról?
3., Kérem küldjék meg, hogy a takarítás, házi gondozás illetve szakápolás szolgáltatás biztosítására szerződött partnereiket milyen szempontok alapján választották illetve választják ki. Történt-e pályázat kiírás a szolgáltatást végző cégek felkeresésére?
4., A 2017. évi beszámolójukban írnak a JDC jelenleg zajló és tervezett átalakulásáról. Mi a célja illetve oka a feltüntetett munkaerő átcsoportosításnak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 12.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Mazs Central Email
Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány


Attachment V lasz szerz d partnerekkel kapcsolatban 20181123 mazs.pdf
505K Download View as HTML


Tisztelt Kerekes Imre!

 

„Kérdések a szerződött partnerek kapcsán” közérdekű adatigénylésére
válaszunkat megküldjük csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Hivatkozása ide

Feladó: Kerekes Imre

Delivered

Tisztelt Mazs Alapítvány!

Válaszukban elküldött információk teljes mértékben megfelelnek az igénylésben megfogalmazott kérésemnek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy időt és energiát szántak rá.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kerekes Imre:
Csak a(z) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei