Kerékpársáv az Erzsébet királyné útján

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

http://kimittud.atlatszo.hu/request/kere... korábbi igénylés alapján Önök az adatgazda:

Mint kerékpáros, mi indokolta az Erzsébet királyné útján lévő
kerékpársáv létrehozását, ha az önmagában csak kb. a Laky Adolf
utca körül párszáz méteren van? Van valami egyéb terv, hogy
kibővítsék kíjjebb akár egészen palotáig?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 13.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0022998/2016

Szerb Tamás

[1][FOI #6979 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

  

 

Tisztelt Szerb Tamás!  

 

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. július 14-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. június 22.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6979 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0022998/2016

Szerb Tamás

[1][FOI #6979 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

  

 

Tisztelt Szerb Tamás!  

 

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés még folyamatban van.
 
Válaszunkat soron kívül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. július 14.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6979 email]

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt BKK!

Nagyon késedelmes ez a közadatigénylésre adandó válasz, meg tudná mondani az okát, és hogy meddig tudják teljesíteni?

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0022998/2016

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Szerb Tamás

[1][FOI #6979 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Szerb Tamás!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés még mindig folyamatban van. Társaságunk a
vizsgálatba bevonta a Budapest Közút Zrt.-t is, emiatt az adatgyűjtés a
szokásosnál több időt vesz igénybe. Az elhúzódó válaszadásért szíves
elnézését kérjük. Amint a szükséges adatok rendelkezésre állnak, a
válaszunkat soron kívül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. július 18.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6979 email]

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt BKK!

Másfél hónapja nem adtak választ a kérdésemre, ami a rendelkezésre álló idő többszöröse, ezért legyenek szívesek soron kívül azt megtenni.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0022998/2016

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Szerb Tamás

[1][FOI #6979 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Szerb Tamás!  

 

Mindenekelőtt engedje meg, hogy szíves elnézését kérjük az elhúzódó
válaszadásért.

 

Társaságunkhoz 2016. június 14-én, július 14-én és augusztus 2-án érkezett
elektronikus leveleire hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Az illetékes Budapest Közút Zrt. állásfoglalása szerint az Erzsébet
királyné útja – Laky Adolf utca kereszteződés jelenlegi forgalmi rendje a
3-as villamos fejlesztési projekt részeként alakult ki 2014 végén. A
projekt egyik alapvető eleme volt a villamosok akadálymentes használatának
biztosítása, amelyhez a peronokat meg kellett magasítani, hogy az
alacsonypadlós villamosok padlószintjével egy szintre kerüljenek. A
korábbi nagyon keskeny peronok emelt szintű kialakítása nem lett volna az
utasok számára biztonságos, és nem is felelt volna meg a peronokra
vonatkozó műszaki előírásoknak, ezért azokat szélesíteni is kellett. 

 

Az Erzsébet királyné útján a Laky Adolf utcánál a telekhatárok között
rendelkezésre álló hely alapján egyértelmű volt, hogy a peronszélesítés
után a korábbi elrendezés (járda és peronsziget között elvezetett forgalmi
sáv) nem fog elférni, mert a szélesebb peronsziget miatt a forgalmi sávot
annyival kellett volna eltolni a házak felé, hogy ott már
elfogadhatatlanul keskeny járda maradt volna. Tekintettel erre, azt az
elrendezést kellett választani, hogy a forgalom a megállóhely mellett is a
vágányokon halad, ahogy a megállóhely előtti és utáni szakaszokon.

 

A kerékpáros közlekedéssel minden olyan úton számolni kell, ahol az nem
tilos. A vágányokon vezetett forgalmi sávban a kerékpáros igen kedvezőtlen
helyzetbe került volna, hiszen a peron előtt nagyon lapos szögben kellett
volna kereszteznie a sínszálat, mert a magasabb peron széle és a szélső
sínszál között nem elég a hely a biztonságos kerékpározáshoz. A sín
kerékpárral hegyesszögben való keresztezése mindig veszélyforrás. A peron
és a járda közötti hely, mint már említettük, a közúti forgalmi sávnak
kevés, de egy egyirányú kerékpárút még éppen elfért. Ezért kézenfekvő volt
az az elrendezés, hogy a kerékpáros elhaladhasson a peron és a járda
között a korábbi módon, elkerülve ezzel a sín hegyesszögben való
keresztezésének szükségességét. A kerékpárutak kialakítása tehát a fenti
szempontok alapján történt.

 

A Laky Adolf utcai kereszteződés környezetében meglévő kerékpárút valóban
csak egy rövid szakasz, és nem csatlakozik meglévő kerékpárutakhoz,
azonban kerékpározni nemcsak kerékpárúton vagy más kerékpáros
létesítményen lehet, hanem bármely úton, ahol nem tilos, így jelen esetben
is, ahol a kerékpárút vagy kerékpársáv véget ér, ott a KRESZ általános
szabályai szerint haladhat tovább az úttesten, ahogy korábban is
haladhattak. A kerékpárút azon a szakaszon épült meg, ahol erre hely volt,
és ahol a villamossín hegyes szögű keresztezésének elkerülése ezt
indokolta. A kerékpárút vagy kerékpársáv folytatását a Budapest Közút Zrt.
nem tervezi, mivel az csak számottevő mennyiségű parkolóhely
megszüntetésével lenne megvalósítható, ami megítélésük szerint aránytalan
érdeksérelmet okozna. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2016. augusztus 11.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6979 email]

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt BKK!

Abszolút logikus, és jó döntésnek tartom. Köszönöm kimerítő válaszukat.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

futar

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Elnyelt pénz

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Rákosrendező

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei