kérelem az MNKH vezető állású munkavállalói fizetésének és szakmai életrajzainak az elektronikus másolatban történő megküldésére

dr. Hajdu Nóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Kereskedőház részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: dr. Hajdu Nóra

Tisztelt Magyar Nemzeti Kereskedőház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Magyar Nemzeti Kereskedőháznál alkalmazásban lévő vezető állású munkavállalók fizetését és esetleges egyéb juttatásait.

2. A Magyar Nemzeti Kereskedőháznál alkalmazásban lévő vezető állású munkavállalók szakmai életrajzait.

3. A Magyar Nemzeti Kereskedőház 2016. január havi teljes bérköltségét

4. A Magyar Nemzeti Kereskedőház 2016. január havi összes alkalmazottjának a létszámát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 25.

Üdvözlettel: dr. Hajdu Nóra

Hivatkozása ide

Feladó: info
Magyar Nemzeti Kereskedőház


Attachment CV Zsanett Ducsai Olah 2016 MNKH hun.pdf
248K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

2016. február 25. napján érkezett adatkérésének eleget téve az alábbiakról
tájékoztatom:

 

1. A Magyar Nemzeti Kereskedőháznál alkalmazásban  lévő vezető állású
munkavállaló:

Ducsai-Oláh Zsanett; vezérigazgató

- Alapbér: bruttó 1.800.000 HUF/hó

- Cafeteria juttatás: nettó 33.454,-

- Céges autóhasználat

- Sportkártya

Vezérigazgató Asszony szakmai önéletrajzát csatoltan küldöm.

 

2. A Magyar Nemzeti Kereskedőház 2016. január havi teljes bérköltsége
bruttó 100.547.303 HUF, járulékai: 27.558.564 HUF.

3. A Magyar Nemzeti Kereskedőház 2016. január havi összes alkalmazottjának
a létszáma: 176 fő

 

Tisztelettel,

MNKH Zrt.

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hajdu Nóra:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Kereskedőház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szakmai életrajzok

A(z) Külügyminisztérium részére dr. Hajdu Nóra által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei