Kerepesi úti telephelyről szabálytalan kihajtás

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Készenléti Rendőrség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Készenléti Rendőrség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre válaszokat az alábbi kérdésekre:

2013. március 23-án 9:36-kor tapasztaltam, hogy a Kerepesi út 47-49 ingatlan alól kihajtó rendőrségi gépjármű a Kerepesi útra balra kanyarodásra bekapcsolja a megkülönböztető jelzést, majd a kanyarodás elvégzése után kikapcsolja. Ezzel kapcsolatosan a következő kérdéseim lennének:

1. A KRESZ 49.§ szerint megkülönböztető jelzést csak indokolt esetben lehet használni. Szabályos-e ez a jelzés, és ha igen, milyen szabály teszi lehetővé?

2. Kérte-e már a Készenléti Rendőrség a kihajtást megkönnyítendő a BKK-tól fedező jelző elhelyezését, amely megkönnyíti a rendőrségi járművek számára a kihajtást?
(A fedező jelzővel kapcsolatos kérdést a BKK részére is feltettem, a http://kimittud.atlatszo.hu/request/fede... címen olvasható.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 27.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Készenléti Rendőrség!

Érdeklődni szeretnék, hogy mikorra kapok választ közérdekű adatigénylésemre.

Tudomásom szerint 2013. április 11-ig a törvény értelmében választ kellett volna kapnom.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: Helén Nagy
Készenléti Rendőrség


Attachment UTF 8 B a8O2esOpcmRla8WxIGFk UTF 8 B YXRrw6lyw6lzLmpwZw.jpg
11 Download


Tisztelt Varga Viktor Úr!

Mellékelten megküldöm a Kerepesi úti telephelyről szabálytalan kihajtás
tárgyában érkezett adatkérésére vonatkozó válaszunkat.

Tisztelettel:

dr. Nagy Helén r. alezredes

Készenléti Rendőrség Hivatal
Jogi és Koordinációs Osztálya
osztályvezető

BM szám: 26-592
vonalas: 06-1-432-7308
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A válasz tartalma OCR-ezve:

A Készenléti Rendőrség központi e-mail címére - a „Kerepesi úti telephelyről szabálytalan kihajtás” tárgyában - érkezett adatkérésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

A Budapest X. kerület, Kerepesi út 47-49. számú ingatlan alól - a kérelmében megjelölt időpontban 2013. március 23-án 9 óra 36 perckor kihajtó, megkülönböztetett jelzést használó gépjárműre vonatkozó rögzített információval nem rendelkezünk.

A Készenléti Rendőrség nem kérte a Budapesti Közlekedési Központtól a fentiekben megjelölt ingatlan - gépjárművek be- és kihajtására szolgáló kapu - elé, fedező jelzés elhelyezését.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Készenléti Rendőrség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei