Kereskedőházak bővítése

dr. Hajdu Nóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Kereskedőház részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Nemzeti Kereskedőház.

Feladó: dr. Hajdu Nóra

Tisztelt Magyar Nemzeti Kereskedőház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Született-e hatástanulmány a Nemzeti Kereskedőház Zrt-ben arról, hogy
hol érdemes kereskedőházakat nyitni?

2. Amennyiben igen, akkor kérem, hogy ezt adják ki.

3. Az eddig felállított kereskedőházak működését átvilágították-e
már?

4. A kereskedőházi működés felállítására, támogatására mekkora
összeget szán a Nemzeti Kereskedőház Zrt. 2015-ben és 2016-ban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 24.

Üdvözlettel:

dr. Hajdu Nóra

Hivatkozása ide

Feladó: info
Magyar Nemzeti Kereskedőház

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Köszönjük megkeresését, mely továbbításra került illetékes
munkatársunkhoz.

Ügyintézést igénylő esetben hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 

Üdvözlettel

MNKH Zrt. Ügyfélszolgálat

 

 

 

Dear Sender,

 

Thank you for reaching out to us.

Please be informed that your e-mail is going to be forwarded to the
relevant department and will be answered in a swiftly manner.

If your request requires personal care, one of our colleagues will get in
touch with you shortly.

 

Sincerely yours,

Hungarian National Trading House

Customer Service  

 

Hivatkozása ide

Feladó: info
Magyar Nemzeti Kereskedőház

Tisztelt dr. Hajdu Nóra!

A 2015. július hó 24. napján, e-mail útján küldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (továbbiakban: MNKH Zrt.) az alábbiakat kívánja a szíves tudomására hozni.

A közérdekű adatok kiadása iránti kérelmét az MNKH Zrt. elutasítja az alábbiakban megfogalmazott indokok miatt.

Az MNKH Zrt. a Fővárosi Törvényszék korábbi – 47.Pf.635/355/2014/5. számú - ítélete értelmében nem kezel közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, így üzleti adatainak kiadására sem köteles. Ugyanakkor tájékoztatja Önt az MNKH Zrt., hogy a Kúria a hivatkozott törvényszéki határozatot hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte. Figyelemmel arra, hogy a megismételt eljárás az elsőfokú bíróság előtt a közérdekű adatok kiadása iránt az MNKH Zrt.-vel szemben folyamatban van, ezen eljárás jogerős befejezéség az MNKH Zrt.-nek nem áll módjában közérdekű adatigénylésnek eleget tenni.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Kelt, Budapest, 2015. július hó 28.

Tisztelettel:

MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hajdu Nóra:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Kereskedőház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei