Kerületi rendezvények

Horváth G. György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth G. György

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

https://www.hegyvidek.hu/aktualis/hirek/... és
https://www.hegyvidek.hu/aktualis/hirek/...

programok költségeit, azok fedezeti forrásait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 1.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szatmári Anna
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment Hat rid hosszabb t sa 20180416.pdf
39K Download View as HTML


Tisztelt Horváth G. György!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban mellékelten megküldöm a határidő
hosszabbításáról szóló tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Szatmári Anna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224 5900/5362

Fax: (+36 1) 356 5846

e-mail: [1][email address]

 

[2]cid:image001.gif@01CECF2C.98AC1C50

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth G. György

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Közérdekű adatigénylésem határideje lejárt. Kérem, a törvénysértés elkerülése érdekében minél hamarabb teljesítsék a kérésemet.

Az önök válaszát megkönnyítendő közlöm, hogy nem kívánom forint/fillér pontossággal ellenőrizni az adatokat, a nagyságrendi összegek is kielégítőek a számomra.

Az ügy előzménye: : http://kimittud.atlatszo.hu/request/keru...

Üdvözlettel:

Horváth G. György

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s Ker leti rendezv nyek.html
6K Download

Attachment V lasz K z rdek adatig nyl s Ker leti rendezv nyek.pdf
65K Download View as HTML

Attachment Tov bb tva K z rdek adatig nyl s Ker leti rendezv nyek.html
0K Download

Attachment Tov bb tva K z rdek adatig nyl s Ker leti rendezv nyek.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s Ker leti rendezv nyek.txt
0K Download View as HTML


Tisztelt Horváth G. György!

 

Válaszlevelünket 2018. május 2. napján tévesen a
[1][email address] címre küldtem el. Mellékelem az
erről szóló visszaigazolásokat.

 

A hibáért elnézését kérem, jelen levelemhez csatolom a válaszlevelünket.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [2][email address]

[3]www.hegyvidek.hu,

 

[4]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth G. György:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei