Kerületi térfigyelő kamerákhoz kapcsolódó kiadások 2015-ben és 2016-ban

Hosszú Edmond küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Hosszú Edmond

Delivered

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1) hány közterületi térfigyelő kamerát üzemeltetett az Önkormányzat vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozás 2015-ben és 2016-ban?

2) mennyi volt a térfigyelő kamerák éves üzemeltetési költsége 2015-ben és 2016-ban, és ebből mennyi a személyi kiadás és mennyi a dologi kiadás?

3) az Önkormányzat kötött-e szerződést a kerületi rendőrkapitánysággal a térfigyelő kamerák képeinek figyelésére, és ha igen, erre a célra mennyit költött évente 2015-ben és 2016-ban?

4) az Önkormányzat kötött-e szerződést a kerületi rendőrkapitánysággal rendőri túlszolgálatra (azaz a térfigyelő kamerák képei alapján szükséges intézkedések költségeinek megtérítésére), és ha igen, erre a célra mennyit költött évente 2015-ben és 2016-ban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 21.

Üdvözlettel:

Hosszú Edmond

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Hosszú Edmond Úr!

 

2017. július 21. napján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatához érkezett, a Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi videokamerás térfelügyeleti
rendszer üzemeltetésére vonatkozó közérdekű adatigénylésére válaszolva, az
alábbiakról tájékoztatom.

 

1.)    Az Önkormányzat tulajdonában lévő videokamerás térfelügyeleti
rendszer – közbeszerzési eljárásban nyertes vagyonvédelmi cég
közreműködésével - a XIII. Kerületi Közterület-felügyelet szakmai
irányítása és szoros felügyelete alatt működik.

A fenti rendszerben

* 2015-ben 258 kamera
* 2016-ban 273 kamera

folyamatos, 24.00 óra/365 napos üzemeltetése valósult meg.

 

2.)    A térfelügyeleti rendszer teljes üzemeltetési költsége

* 2015-ben 92.699 e. forint
* 2016-ban 91.257 e. forint volt.

 

Az üzemeltetési költség az internet-szolgáltatási költségen túl
tartalmazza a műszaki karbantartás személyi, műszaki költségeit az
alkatrészpótlásokkal és a rendkívüli eseményekhez kapcsolódó (külső
adathordozóra történő, az illetékes hatóságok által jegyzőkönyv, vagy
lefoglalási határozat ellenében átvett) adathordozók költségeivel együtt,
a kamerák üzemeltetéséhez szükséges végpontok elektromos áram díját, az
informatikai szolgáltatás személyi, műszaki hátterét, az operátori
tevékenység – kamerák képeinek figyelését végzők személyi és dologi
kiadásait, valamint egy kivonuló szolgálat (24.00 órás, gépjárművel
támogatott járőrpár) - teljes költségét, azaz a személyi és a dologi
kiadásokat együttesen.

 

3.)    Az Önkormányzat nem kötött szerződést a kerületi
rendőrkapitánysággal a térfelügyeleti kamerák képeinek figyelésére.

 

4.)    Az Önkormányzat nem kötött szerződést a kerületi
rendőrkapitánysággal rendőri túlszolgálatra, a térfelügyeleti kamerák
képei alapján szükséges intézkedések költségeinek megtérítésére.

 

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Hivatkozása ide

Feladó: Hosszú Edmond

Delivered

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Nagyon szépen köszönöm válaszát a XIII. kerületi térfigyelő kamerákkal kapcsolatos kérdésemre.

További kellemes napot.
Üdvözlettel:

Hosszú Edmond

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hosszú Edmond:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei