Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gurbács Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Keszthelyi Gyermekjóléti Központ és Gyámhivali Hatóság Statisztikai adatok megismerése

Gurbács Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zala Megyei Kormányhivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Gurbács Balázs to read a recent response and update the status.

Feladó: Gurbács Balázs

Delivered

Tisztelt Zala Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem tájékoztassanak, hogy a Keszthelyi Gyermekjóléti Szakszolgálat esetmenedzserei és családsegítői, tételesen mennyi tapasztalattal rendelkeztek gyermekek gondozása és gyermekvédelmi feladatok ellátásában, illetve szociális területen, a Keszthelyi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál munkába állasuk napjáig. Kérem tételesen sorolják fel a meghatározott kategóriák szerint: gyermekvédelmi feladatok ellátása, szociális területen szerzett tapasztalat, illetve gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatkörök szerint, munkatársaik megnevezésével amennyiben lehetséges, amennyiben nem csak hívják személynek sorzámozva őket. Az adatközlést kérem a 2017.06.-hótol az összes jelenleg is Keszthelyi Gyermekjóléti Szakszolgálatnál feladatot ellátó dolgozóról tegyék meg.
2. Kérem tájékoztassanak, hány alkalommal vett részt a Keszthelyi Gyermekjóléti Szolgálat álltal megtartott esetkonferencián 2017.-es évben és 2018.-ban 10.-ik hóig , más területi illetékességű /tehát nem keszthelyi illetékességű/ esetmenedzser, vagy családsegítő. Kérem havi bontásban részletezzék az adatokat.
3. Olyan esetben amikor egy területileg nem illetékes Gyermekjóléti Szakszolgálatnál dolgozó, egy más illetékességi területen vesz részt esetkonferencián, az utazási költségét milyen módon számolhatja el? Mennyi ilyen költséget számolt el a Zala Megyei kormányhivatal e céllal 2017.-es évben és 2018.-ban 10.-ik hóig? Milyen szolgálat vagy szerv fizeti ilyen esetben az utazási költséget, ennek módja törvényileg hol van szabályozva?
4. Hány alkalommal adott be kérelmet a Keszthelyi Gyermekjóléti Szakszolgálat, hogy összeférhetetlenség miatt kizárását kéri 2017.01.-hótol 2018.10.-hóig ? Hány kérelmet fogadtak el, és hány ilyen kérelem került elutasításra ezek közül, a döntésben illetékes szerv által? Kérem az adatokat havi bontásban részletezzék.
5. Hány kiemelt felülvizsgálati eljárást folytatott le a Keszthelyi Járási Gyámhivatal 2017.01.-hótol 2018.10.-hóig? Kérem az adatokat havi bontásban részletezzék.
6. Hány alkalommal született teljes adatbetekintési jog korlátozásáról szóló végzés a Keszthelyi Járási Gyámhivatalnál 2017.01.-hótol 2018.10.-hóig? Kérem az adatokat havi bontásban részletezzék.
7. Hány esetkonferenciát tartott a Keszthelyi Gyermekjóléti Szakszolgálat, 2017.01.-hótol 2018.10.-hóig? Kérem az adatokat havi bontásban részletezzék.
8. Hány alkalommal hívták megy a Keszthelyi Gyermekjóléti Szakszolgálat munkatársai a TEGYESZ munkatársát az általuk tartott esetkonferenciára 2017.01.-hótol 2018.10.-hóig? Kérem az adatokat havi bontásban részletezzék.
9. Hány esetkonferencián vett részt a TEGYESZ alkalmazottja amelyet a Keszthelyi Gyermekjóléti Szakszolgálat tartott 2017.01.-hótol 2018.10.-hóig, kérem az adatokat havi bontásban részletezzék.

Kérem a válaszaikat sorzámozott módon, kérdéseimre válaszolva tegyék meg, statisztikai adatgyűjtés céljából.
Köszönöm,
Gurbács Balázs

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 26.

Üdvözlettel:

Gurbács Balázs

Hivatkozása ide

Zala Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.bin
9K Download

Attachment T j koztat s.pdf
328K Download View as HTML


Gurbács Balázs részére
Tisztelt Gurbács Balázs!

Ezúton továbbítom a Zala Megyei Kormányhivatal fenti tárgyú levelét.

Tisztelettel:
Szántner Janka
titkársági ügyintéző
Zala Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
tel.: +36/92/507-704
[1][Zala Megyei Kormányhivatal request email]
[2]www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

References

Visible links
1. mailto:[Zala Megyei Kormányhivatal request email]
2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gurbács Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gurbács Balázs:
Csak a(z) Zala Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Fizetések

A(z) Zala Megyei Kormányhivatal részére Györei Árpádné által

Üzemi baleset

A(z) Zala Megyei Kormányhivatal részére Bitskei Nóra által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei