Ki nyerte az MTVA új hírcsatornájának kialakítására kiírt közbeszerzési pályázatokat?

Szabó Szabolcs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó Szabolcs

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- A 2014. december 8-án közzétett és december 23-án lezárt, az MTVA új hírcsatornájának kialakításához szükséges informatikai és műszaki hátteréhez gyorsított közbeszerzéssel lebonyolított pályázat nyertesének teljes dokumentációját.
- Továbbá kérem a 2015. január 5-én kiírt és 2015. január 15-én lezárt, az MTVA új tudósító eszközeire kiírt pályázat nyertesének teljes dokumentációját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 19.

Üdvözlettel:
dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő
(Együtt)

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image003.jpg
1K Download


Tisztelt Képviselő Úr!

 

2015. január 19-én beérkezett „Közérdekű adat igénylés - Ki nyerte az MTVA
új hírcsatornájának kialakítására kiírt közbeszerzési pályázatokat?”
tárgyú adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A levelében körülhatárolt adatokkal az MTVA-nak nem volt közbeszerzési
eljárása folyamatban. Kétségtelen, hogy vannak az Ön adatkérése tárgyához
hasonló eljárások folyamatban, de adatigénylésének pontosítása hiányában
kérését nem tudjuk teljesíteni.

 

Amennyiben a kérdése még folyamatban lévő közbeszerzési eljárásra irányul
tájékoztatjuk, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokkal
kapcsolatban az adatigénylést nem áll módunkban teljesíteni, hiszen az
adatok közlése befolyásolhatja a döntéshozatalt, és az üzleti titkok
megismerése aránytalan sérelemmel járna. A pályázatok nyilvánosságra
hozatala a pályázókat vélhetően  jelentős versenyhátrányba helyezné
konkurenciájukkal szemben, ezért fokozottabb védelmet érdemel a pályázók
üzleti titokhoz fűződő joga (személyiségi jog), mint az
információszabadság biztosítása a közérdekű adatigénylés teljesítése
révén. Amennyiben az MTVA által indított eljárásban az ajánlattevő nem
győztesként kerül(t) ki, úgy nem áll pénzügyi vagy üzleti kapcsolatban az
MTVA-val, állami vagyon felhasználásáról nem is beszélhetünk.

 

Tisztelettel,

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Szabolcs:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei