Kilazult felesleges kövek

Lukács Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2019. május 19-én a budapest @ jarokelo.hu címről küldött "Kilazult felesleges kövek" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/46076 )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 15.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Turóczi András
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment RE j bejelent s JAROKELO BUDAPEST 00046076.txt
5K Download View as HTML

Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment image002.png
14K Download

Attachment image003.jpg
168K Download

Attachment image004.png
0K Download

Attachment image005.png
0K Download

Attachment image006.png
0K Download

Attachment image007.png
0K Download

Attachment image008.png
0K Download

Attachment image009.png
0K Download

Attachment 20191119 073059 T.jpg
263K Download

Attachment 20191125 Szigeti J zsef u 9 el tti l fal 01.jpg
194K Download

Attachment 20191125 Szigeti J zsef u 9 el tti l fal 02.jpg
202K Download

Attachment 20191125 Szigeti J zsef u 9 el tti l fal 03.jpg
222K Download

Attachment 20191125 Szigeti J zsef u 9 el tti l fal 04.jpg
230K Download

Attachment 20190619 0846 GJM KT JAROKELO BUDAPEST 00046076.pdf
328K Download View as HTML

Attachment 20190620 0926 KJL VZ VG Takar t s jav t s s ellen z s k r se.pdf
212K Download View as HTML

Attachment 20191118 1203 TA KJL Int zend.pdf
184K Download View as HTML

Attachment 20191119 1015 KJL HA UVG l fal jav t s.pdf
30K Download View as HTML

Attachment 20191125 0738 HA UVG KJL Tajekeoztatas teljessitesrol.pdf
31K Download View as HTML


Tisztelt Lukács Máté Úr!

Folyó hó 15-én kelt, "Kilazult felesleges kövek - JAROKELO-BUDAPEST-00046076" tárgyú közérdekű adatigénylésére válaszolva csatoltan megküldöm az ügyben keletkezett dokumentumok másolatait, és egyúttal tájékoztatom, hogy a kifogásolt betontörmelék eltakarítása folyó év júniusában, a nagykockakő ülőfalak javítása 2019.11.22-én megtörtént. A javított ülőfalról készült fotókat csatoltam.

Tisztelettel:

Turóczi András
mb. főosztályvezető

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály
1041 Budapest, István út. 14.

telefon:   +36 (1) 231-3148

fax:         +36 (1) 231-3149

email:     [email address]

web:       www.ujpest.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Turóczi András!

Köszönöm válaszát.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lukács Máté:
Csak a(z) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei