Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Richard, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kínai delegáció

Tóth Richard küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Jobbik Magyarországért Mozgalom részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Tóth Richard to read a recent response and update the status.

Feladó: Tóth Richard

Delivered

Tisztelt Jobbik Magyarországért Mozgalom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2014-től kezdődő parlamenti ciklusban 2017. december 31-ig bezárólag hányszor utazott képviselőcsoportjának delegációja Kínába, illetve hányszor fogadott a képviselőcsoport kínai delegációt?

Kérdezem továbbá, ezeknek az esetleges kínai utazásoknak mik voltak a paramétereik?
Hányan utaztak, illetve hány napig tartottak ezek az utak?

Mekkorák voltak az utak költségei és ki álltak ezeket?

Milyen ügyben került sor akár az utazásra, akár a kínai delegációk fogadására?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 8.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Sövegjártó Kristóf
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt Tóth Richárd!

Tájékoztatom, hogy a Jobbik képviselőcsoportja részéről az alábbi Kínával
kapcsolatos diplomáciai kapcsolódási pontokat tudtuk visszakeresni
megtisztelő kérdése alapján.

* 2016.09.12. Magyar Zoltán kínai delegációt fogadott: mezőgazdasági
téma. Ktg: (rep. ajándék) 9.030.-
* 2016.10.17. Gyöngyösi Márton kínai delegációt fogadott: kulturális,
műemlékvédelmi téma. Ktg: (Kv) 15.329.-
* 2017.04.26. Dr. Staudt Gábor, Dr. Lukács László Zhejiang tartományból
kínai delegációt fogadott: törvényalkotás, korrupció, reformok téma.  

Üdvözlettel: Dr. Sövegjártó Kristóf

                     hivatalvezető

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt Tóth Richard!
Közérdekű adatigényléssel fordult a Jobbik frakcióhoz kínai utakkal
kapcsolatban.
Tájékoztatom, hogya Jobbikhoz köthető személyek frakció szinten nem
utaztak Kínába. Szabó György - korábbi fővárosi közgyűlési tag - "fővárosi
szinten" vett részt kínai úton. Ő többször járt kint, de ezek egyike sem
kötődött a frakcióhoz. 
2014-től 3 vagy 4 delegáció fogadása történt parlamenti látogatással
egybekötve, azonban  - anyagi költségek tekintetében - ezen delegációk
fogadása frakció szinten nem érintették a Jobbikot.
Tisztelettel,
--
Tóth Tamás
Jobbik Országgyűlési Képviselőcsoport
frakciótitkár

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Richard, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Richard:
Csak a(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kínai delegáció

A(z) LMP - Lehet Más a Politika részére Tóth Richard által

Kínai delegáció

A(z) Magyar Szocialista Párt részére Tóth Richard által

Delegáció Kínába

A(z) Miniszterelnökség részére Kisceli János által

Delegáció Kínába

A(z) Külügyminisztérium részére Kisceli János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei