Kirendelt Igazságügyi szakértőről adatigénylése

Till Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Till Ferenc

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(A Budakörnyéki Járásbíróság által kirendelt
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 1091 Budapest, Üllői út 93.
Prof. Dr. Keller Éva igazgató. Felkérés alapján, a ikt.sz.:7770/2017 szakvéleményt készítő, Fehér Zsuzsanna. Klinikai, és mentálhigiénés gyermek szakpszichológus
és azt ellenjegyző Dr Keller Éva egyetemi tanár, intézetvezető, a szakvélemény elkészítésének időpontjában 2017.03.21 , azt megelőzően, illetve az azóta eltelt időben rendelkeztek e
-1.klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia szakképesítéssel?
-2.klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia szakképesítéssel?
Különös tekintettel a:
Szakpszichológusi alap szakképesítések
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés
megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
alapján:
• Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia
• Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológia
• Neuropszichológiai szakpszichológia
• Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia
Előírásaira, mely alapján a felnőtt, és a gyermek és ifjúsági szakpszichológia egymástól elkülönülő külön szakterületek
Rendelkeztek e érvényes kamarai nyilvántartással, és hivatalos nyilvántartási számmal.
-3. A nevezettek milyen szakterületen rendelkeztek a szakvélemény elkészítésének időpontjában érvényes kamarai nyilvántartással, és hivatalos nyilvántartási számmal? )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 16.

Üdvözlettel:

Till Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment XX IFFO 1520 3 2018.pdf
495K Download View as HTML


Tisztelt Till Ferenc Úr!

 

Lángné dr. Süle Anett főosztályvezető asszony megbízásából mellékelve
küldöm tájékoztatásunkat.

 

Üdvözlettel:

 

Sáfrán Anikó

titkársági asszisztens

 

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

Kossuth tér 2-4.

Telefon  +36 (1) 896-3068

Fax         +36 (1) 795-0507

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Till Ferenc:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Igazságügyi szakértő

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Ágnes által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei