Kiss László szövetségi kapitány ügye

Major Péter Pál küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Levéltára részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Major Péter Pál

Tisztelt Budapest Főváros Levéltára!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Nyilatkozatukat, hogy Kiss László úszóválogatott szövetségi
kapitány bírósági iratait Önök juttatták-e el a privatkopo.hu internetes
bűnügyi magazin és a fullank.com webportál szerkesztőségének?

Tudomásom szerint a '60-as évekbeli bírósági belső eljárási szabályok
alapján az akkori levéltárak általában közvetlenül kapták meg a
Bíróságoktól a peres iratokat, miközben pl. egy másodfokú ítéletet az
elsőfokú bíróság adott ki az érintetteknek.

Éppen ezért a levéltári iratokon mindig rajta volt a bíró (vagy a tanács tagok) saját aláírása, miközben az eggyel alacsonyabb szintű bíróság érkeztető pecsétje a kiadmányokra került rá.

Mivel a fent említett szerkesztőségek honlapján az érkeztető pecsét látható
ezért felmerül a kétely, hogy az nem csak a levéltárból kerülhetett ki, ezért
kérem megerősítő nyilatkozatukat.

Jelen adatkérés NEM VONATKOZIK a nyilvánosságra került per irataira,
mivel azt a NIAH zároltatta Önökkel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 18.

Üdvözlettel:

Major Péter Pál

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Major Péter Pál:
Csak a(z) Budapest Főváros Levéltára munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Sporttámogatás

A(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma részére Kis Gábor által

Habony Árpád

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Szalay Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei