Kiszabott bírságok/pótdíjak összegei és jogcímei

plaidshirt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: plaidshirt

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2018-ban havi bontásban milyen jogcímeken, hány alkalommal és milyen összegű bírságokat, pótdíjakat szabtak ki. Továbbá kérem szíveskedjenek nyilatkozni az ebből már befizetett vagy behajtott összegről is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0026320/2019 

Kovács Ákos

[1][FOI #13151 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Ákos!

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a „Kiszabott bírságok/pótdíjak összegei és jogcímei”
tárgyú közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével kapcsolatban az
adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat 2019. augusztus 31-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves
türelmét.

 

Budapest, 2019. augusztus 16.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #13151 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0026320/2019

Kovács Ákos

[1][FOI #13151 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Ákos!

 

A BKK Zrt.-hez 2019. augusztus 1-jén érkezett „Kiszabott bírságok/pótdíjak
összegei és jogcímei” tárgyú közérdekű adatigénylésére hivatkozva az
alábbi választ adjuk. 

 

A 2018. évi ellenőri helyszíni pótdíjak száma és összege havi bontásban az
alábbi:

 

ellenőri ellenőri
hónap helyszíni helyszíni
pótdíj db pótdíj Ft
január  6 428 51 424
000
február 5 780 46 240
000
március 5 704 45 632
000
április 6 538 52 304
000
május 6 616 52 928
000
június 6 661 53 288
000
július 7 072 56 576
000
augusztus 8 878 71 024
000
szeptember 6 125 49 000
000
október  5 456 43 648
000
november 5 008 40 064
000
december  5 128 41 024
000
összesen 75 394 603 152
000

 

Az utólagosan befizetett pótdíjak számát és jogcímét az alábbi táblázat
tartalmazza:

 

Pótdíjazás oka Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
a járművet
bepiszkolta   1                   1 2
Bérletigazolvány
érvényessége
javítva         1           1   2
Bérletszelvény
diákigazolvány
nélkül 632 678 532 645 617 567 414 323 573 631 592 330 6534
Bérletszelvény
fénymásolt
dokumentummal 2 2 1 1 1 1       1     9
Bérletszelvény
nemzetközi
diákigazolvánnyal 3 3 1 4 6 7 3 5 2   2 1 37
Díjmentes utazási
okmány jogtalan
használata 17 16 6 14 19 10 8 8 7 16 9 4 134
Díjmentes utazásra
jogosító okmány
nélkül                 4 3 4   11
Díjmentes utazásra
jogosító okmány
nélkül utazott 13 12 11 15 19 12 11 9 6 5 5 4 122
egyéb pótdíj
köteles
tevékenységet
végzett   1   1           1     3
Egyéb: ételt
fogyasztott       1                 1
Egyéb: fagylaltot
fogyasztott       1 1 1 1 2         6
Egyéb: italt
fogyasztott       2 1 1 1 2 2 1 1   11
Egyéb: külterületen
fagylaltot
fogyasztott                 1       1
Egyéb: Metrón
kerékpárt
szállított             1           1
Érvénytelen
bérletigazolvánnyal
utazott 229 150 124 441 386 284 183 163 193 191 135 100 2579
Érvénytelen
bérletszelvénnyel
utazott 537 612 579 599 661 622 521 461 492 598 494 365 6541
Érvénytelen
Budapest kártya 2   3   1 3 1 3 3 3 2 1 22
Érvénytelen
CITYPASS
karszalaggal
utazott               7         7
Érvénytelen
diákigazolvánnyal
utazott 384 347 205 509 422 254 171 130 164 94 634 338 3652
Érvénytelen
díjmentes utazási
okmány 9 2   2 2 2 1     2     20
Érvénytelen
Hatósági
igazolvánnyal
(ONYF) utazott 10 13 14 16 15 16 16 11 24 14 17 7 173
Érvénytelen
igazolás 240 199 47 98 81 53 25 22 27 18 69 47 926
érvénytelen
igazolvánnyal
utazott 1 1 1   1     1         5
Érvénytelen jeggyel
utazott 1690 1487 1363 1454 1672 1607 1454 1478 1474 1404 1204 911 17198
érvénytelen
jeggyel, ill.
bérlettel utazott                   1     1
Hamis
bérletszelvény 23 78 63 41 36 32 25 19 25 19 23 11 395
Hamis jegy 4 3 2 4 5 2   1 2 1   1 25
Jegy nélkül utazott 11985 9745 10312 9962 10596 9475 8218 7152 7841 7483 6505 5068 104342
Kerékpárt jegy
nélkül szállított 1   1     2 3     1     8
Kutya szájkosár
nélkül         1               1
Kutyája jegy nélkül
utazott 3 2 1 5 7 2 4 4 3 6 3   40
Kutyája kezeletlen
jeggyel utazott               3 3       6
Külterületen
bérletszelvény
diákigazolvány
nélkül 7 1 1 1   1 1         2 14
Külterületen
érvénytelen
bérletigazolvánnyal
utazott 1 2                     3
Külterületen
érvénytelen
bérletszelvénnyel
utazott                 1 1 2   4
Külterületen
érvénytelen
bérlettel utazott 4 11 6 2 4 4 2     3 3 4 43
Külterületen
érvénytelen
diákigazolvánnyal
utazott   1   1 2 1         9 5 19
Külterületen
érvénytelen jeggyel
utazott 9 4 6 6 3 7 2 1 2 3 5 3 51
Külterületen hamis
bérletszelvény         1           1   2
külterületen jegy
nélkül utazott 140 120 158 140 99 105 85 56 83 114 210 249 1559
Összesen 15946 13491 13437 13965 14660 13071 11151 9861 10932 10614 9930 7452 144510

 

Az utólagos 2018. évi pótdíjakra az össztérülés 2018. január 1. és 2019.
június 30. közötti időszakban: 360.115.550 forint.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2019. augusztus 28.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #13151 email]

Hivatkozása ide

Feladó: plaidshirt

Delivered

Tisztelt BKK!

Köszönöm válaszukat! Kérem szíveskedjenek a kért adatokat azok eredeti, táblázatos formájában is mellékelni, hiszen így az oszlopok összefolynak, különösen a 2. adattábla esetében.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment 2018.vi ellen ri helysz ni p td jak sz ma s sszege havi bont sban.xls
33K Download View as HTML

Attachment Az ut lagosan befizetett p td jak sz ma s jogc me.xls
33K Download View as HTML


 

Ügyszám: 0038/0026320/2019 

Kovács Ákos

[1][FOI #13151 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Ákos!

 

A BKK Zrt.-hez 2019. augusztus 29-én érkezett elektronikus levelére
hivatkozva, kérésének megfelelően csatolmányként is megküldjük Önnek a
„Kiszabott bírságok/pótdíjak összegei és jogcímei” tárgyú közérdekű
adatigénylésére összegyűjtött adatokat.  

 

Budapest, 2019. augusztus 29.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #13151 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő plaidshirt:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei