Klór-dioxid ivóvíz fertőtlenítésre

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Használnak-e klór-dioxidot ivóvíz fertőtlenítésre? Ha igen, milyen éves mennyiségben és koncentrációban vásárolnak hozzá nátrium-kloritot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 25.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Kl r dioxid iv v z fert tlen t sre.txt
4K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<=?UTF-8?Q?=22K=C3=B6zAdat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=@kimittud.org>
(expanded from
<=?UTF-8?Q?=22K=C3=B6zAdat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=>): unknown
user: "=?utf-8?q?=22k=c3=b6zadat=0ak=c3=b6z=c3=a9rdek=c5=b1_adat?="

<=?UTF-8?Q?[email address]> (expanded from <=?UTF-8?Q?na->): unknown user:
"=?utf-8?q?na-"

<_Csator?=@kimittud.org> (expanded from <_Csator?=>): unknown user: "_csator?="

<=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9sek_Duna=C3=BAjv=C3=A1rosi_V=C3=[email address]>
(expanded from
<=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9sek_Duna=C3=BAjv=C3=A1rosi_V=C3=ADz->):
unknown user:
"=?utf-8?q?_ig=c3=a9nyl=c3=a9sek_duna=c3=bajv=c3=a1rosi_v=c3=adz-"

<?=@kimittud.org> (expanded from <?=>): unknown user: "?="

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei