Klór-dioxid ivóvíz fertőtlenítésre

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Használnak-e klór-dioxidot ivóvíz fertőtlenítésre? Ha igen, milyen éves mennyiségben és koncentrációban várásolnak hozzá nátrium-kloritot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 25.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: info
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

 

Hivatkozása ide

Feladó: info
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Megkeresésében foglaltakra tekintettel tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése alapján a nyilvánosságra hozatal nem
eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez -
való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza
meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

 

Társaságunk több százezer ember biztonságos ivóvízellátásáról gondoskodik,
az Ön által kért technológiai adatokat üzleti titokként kezeli, így azt
megadni nem áll módjában.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadással kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info tv.) 31. §-a alapján bírósághoz, míg az
Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat.

 

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Omninvest

A(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei