Klór-dioxid ivóvíz fertőtlenítésre

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Vízművek részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Fővárosi Vízművek!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Használnak-e klór-dioxidot ivóvíz fertőtlenítésre? Ha igen, milyen éves mennyiségben és koncentrációban vásárolnak hozzá nátrium-kloritot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 28.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image001.png
20K Download

Attachment image002.png
5K Download


  [1]cid:image001.png@01D4BA15.42DC4B40    
           
 
Tisztelt Hölgyem, Uram!
       
  Köszönjük levelét! Amennyiben ügyfélszolgálati kérdéssel, kéréssel  
keresett fel minket, az ügyintézés eredményéről hamarosan
  tájékoztatni fogjuk. Ha más témában fordult hozzánk, levelét
továbbítjuk az illetékes szervezeti egységünknek. Válaszlevelünk
  megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

  Tájékoztatjuk, hogy az e-mailen érkező megkereséseket kollégáink
munkaidőben dolgozzák fel.
 
Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani [2]online
  ügyfélszolgálatunkat, melynek használatával a nap 24 órájában
egyszerűen, gyorsan és kényelmesen intézheti szolgáltatásainkkal
  kapcsolatos ügyeit.

   

  Tisztelettel

 

Fővárosi Vízművek Zrt.
 
[3]cid:image002.png@01D4BA15.42DC4B40

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím:
1397 Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[4][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [5]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012,
NAIH-51985/2012, NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen
a feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a
rendszeréből. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása,
sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala
szigorúan tilos. Az elektronikus úton történő levelezés elsősorban
információs célokat szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem
fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus
levél útján.

 

References

Visible links
2. http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/...
4. mailto:[VÍZMŰVEK request email]
5. http://www.vizmuvek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment image002.png
5K Download

Attachment image003.jpg
0K Download


 

 

  [1]cid:image001.jpg@01D21985.F4CCE860    
 
  Iktatószám: 100003670241  
Ügyintéző: Must Barbara

Tisztelt Adatigénylő! 
     
  Köszönjük, hogy megkeresésével bizalommal fordult  
ügyfélszolgálatunkhoz, ezzel lehetővé tette, hogy az alábbiakról
tájékoztassuk.  

2019. június 28-án érkezett közérdekű adatigényére tájékoztatjuk, hogy
Társaságunk  nem használ klór-dioxidot ivóvíz fertőtlenítésre. 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Munkatársaink a továbbiakban is készséggel állnak rendelkezésére
elérhetőségeink bármelyikén.
  Tisztelettel   
 
Fővárosi Vízművek Zrt.
  [2]cid:image006.png@01D2C98F.20D7B700    
  Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím: 1397  
Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[3][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [4]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012, NAIH-51985/2012,
NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen a
feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a rendszeréből.
Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása,
terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos. Az
elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat
szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem fogad el hivatalos
kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján.
  [5]arculati_vizvonal  

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Fővárosi Vízművek munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Támogatottak listája

A(z) Fővárosi Vízművek részére Erdélyi Katalin által

Adományok listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei