Klór-dioxid ivóvíz fertőtlenítésre

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Használnak-e klór-dioxidot ivóvíz fertőtlenítésre? Ha igen, milyen éves mennyiségben és koncentrációban vásárolnak hozzá nátrium-kloritot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 28.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat KAVIZ
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Tisztelt Bejelentő!

 

Köszönjük a megkeresését, mellyel kapcsolatban megkezdtük a szükséges
ügyintézést. Válaszunk megküldéséig szíves türelmét kérjük.

Amennyiben ügyfelünk, úgy javasoljuk, hogy regisztráljon  ingyenes
e-ügyfélszolgálatunkon, melyet az https://[1]eugyfel.kaposholding.hu
  oldalon keresztül érhet el, hogy kényelmesen és egyszerűen intézhesse
ügyeit.

 

Tisztelettel: 

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

H-7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.

References

Visible links
1. http://www.eugyfel.kaposholding.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Boda Balázs
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.


Attachment image001.jpg
2K Download


Tisztelt Jánosi Erzsébet Úrhölgy!

 

A 2019.06.28-án kelt e-mail üzenete alapján a KAVÍZ Kaposvári Víz- és
Csatornamű Kft. az alábbi tájékoztatást adja:

 

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. üzemeltetési területén nem
használ klór-dioxidot folyamatos ivóvíz fertőtlenítésre.

 

 A levélben foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel,
forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz, akik
munkanapokon hétfőtől szerdáig 8:30 és 14:30 óra, csütörtökön 8:00 és
20:00 óra, illetve pénteken 8:30 és 14:30 óra között a (+36) 82/528-580-as
telefonszámon várják hívását. Emellett számos kérdésre választ találhat
honlapunkon, melyet a [1]www.kaviz.hu webcímen érhet el.

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy panaszával a következő szervek
felé fordulhat:

-         Somogy Megyei Békéltető Testülethez cím: 7400 Kaposvár, Anna u.
6., levelezési cím: 7400 Kaposvár Pf.: 174, telefonszám: (+36) 82/501-000,
fax: (+36) 82/501-046, e-mail: [2][email address], web: [3]www.skik.hu

-         Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala, Műszaki
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály (7400 Kaposvár, Vásártéri út 2., levelezési cím:
7401 Kaposvár, Pf.: 281, telefonszám: (+36) 82/510-868, fax: (+36)
82/510-661, e-mail: [4][email address], web:
[5]www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy)

-         Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz cím: 1054
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., levelezési cím: 1388 Budapest, Pf.:
88, telefonszám: (+36) 1/459-7777, fax: (+36) 1/459-7766, e-mail:
[6][email address], web: [7]http://www.mekh.hu

Társaságunk a jogszabályoknak megfelelően a fogyasztói jogvita rendezése
érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

Kérjük fentiek szíves figyelembevételét.

 

Üdvözlettel:

 

 

Boda Balázs

vízellátási főmérnök

 

[8]Leírás: Leírás:
C:\Users\BenczeAndrea.KAVIZ\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet Files\Content.Outlook\RP7PPHYX\Kaviz_logo (2).jpg

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

H-7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.

Tel.: +36 82 419-628

Fax: +36 82 511 533

Mob: +36 20 913 0068

 

References

Visible links
1. http://www.kaviz.hu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.skik.hu/
4. mailto:[email address]
5. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
6. mailto:[email address]
7. http://www.mekh.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei