Klór-dioxid ivóvíz fertőtlenítésre

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Használnak-e klór-dioxidot ivóvízfertőtlenítésre? Ha igen, milyen éves mennyiségben és koncentrációban vásárolnak hozzá nátrium-kloritot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 20.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését mellyel társaságunkhoz fordult.

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadási határidő nem panaszos ügyek esetén a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásai alapján 30 nap.

A BÁCSVÍZ Zrt. Üzletszabályzatának 30.4 pontja alapján:

Írásbeli panasz esetén a víziközmű-szolgáltató a panasszal kapcsolatos
álláspontját és intézkedéseit indoklással ellátva írásba foglalja, és
megküldi a felhasználónak a panasz beérkezését követő 15 napon belül.

A 15 napos válaszadási határidő, helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság
megkeresésének szükségessége esetén, 1 alkalommal, legfeljebb 15 nappal
meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak
indokáról a felhasználó írásban, a válaszadási határidő letelte előtt,
tájékoztatót kap. Az érdemi válaszadási határidőbe nem számít bele a
megalapozottságot alátámasztó dokumentumok rendelkezésre bocsátásának,
továbbá a szükséges hatósági egyeztetések és a helyszíni kivizsgálások
időigénye valamint az ezekkel kapcsolatos időpontegyeztetés között eltelt
időszak.

Nem minősül reklamációnak, vagy panasznak:

* tájékoztatást kérő megkeresés,

* állásfoglalást kérő megkeresés,

* általános bejelentések a szolgáltatásról (pl. javaslatok, igények
jelzése stb.)

* tulajdonosváltozás, adatváltozások bejelentése,

* méltányossági kérelem (részletfizetés, fizetési halasztás,
kamatjóváírás),

* más felhasználó szabálytalan vízvételezésére vagy csatornamű
használatára vonatkozó bejelentés,

* közterületi hibabejelentés,

* felhasználási hely, víziközmű-szolgáltató általi felkeresésére
vonatkozó időpont egyeztetések (pl. mérőcsere, mellékmérő plombálása),

* folyószámla egyenleg lekérdezése,

* számlamásolat, csekkpótlás kérése,

* locsolási kedvezmény igénylése,

* vízmérőállás bejelentése

* részszámlában szereplő mennyiség módosítási igénye,

* eseti egyedi számla kérése.

A korábbi, érdemben már megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú,
ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó
panasz, beadvány, valamint névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását a
víziközmű-szolgáltató mellőzheti.

Tisztelettel:

BÁCSVÍZ Zrt.

Auto reply message sent with [1]MSH Exchange Autoresponder.

References

Visible links
1. http://www.mshsoftware.com/site/products...

Hivatkozása ide

Feladó: Praksch László
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.


Attachment Picture Device Independent Bitmap 1.jpg
5K Download


Tisztelt Jánosi Erzsébet!
 
2019. június 20-i közérdekű adatigénylésért nyújtott be a kimittud.org -on
keresztül a BÁCSVÍZ Zrt.
részére:
 
„Használnak-e klór-dioxidot ivóvízfertőtlenítésre? Ha igen, milyen éves
mennyiségben és koncentrációban vásárolnak hozzá nátrium-kloritot?”
 
 

 1. A BÁCSVÍZ Zrt.  használ klór-dioxidot az ivóvíz fertőtlenítésre.

 

 2. 2018-ban az alábbi mennyiségű és koncentrációjú nátrium-kloritot
vásárolta a BÁCSVÍZ Zrt.:

 
NÁTRIUMKLORIT 6,71 %               8659 KG
NÁTRIUMKLORIT 7,5 %                 8050 KG
 
                2019-ben még nem történt beszerzés.
 
üdvözlettel:
 
Praksch László
 
adatvédelmi tisztviselő,
informatikus
 
 
 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Praksch László!

Köszönöm válaszát.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei