Klór-dioxid ivóvíz fertőtlenítésre

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Vízmű Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Szegedi Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Használnak-e klór-dioxidot ivóvíz fertőtlenítésre? Ha igen, milyen éves mennyiségben és koncentrációban vásárolnak hozzá nátrium-kloritot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 2.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Szegedi Vízmű Zrt.

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

 

A Szegedi Vízmû Zrt. ügyfélszolgálata a mai napon fogadta levelét,
megkeresése feldolgozás alatt áll. Intézkedést igénylõ ügyekben kollégáink
válaszáig szíves türelmét kérjük!

 

Tájékoztatjuk, hogy válaszlevelünket – ellenkezõ kérés hiánya esetén – az
Ön által megadott e-mail címre továbbítjuk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Szegedi Vízmû Zrt. ( székhelye: 6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88. ) a levélben szereplõ személyes adatok tekintetében
adatkezelõnek minõsül, és ezen adatokat az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel és az
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (továbbiakban:
GDPR) összhangban kezeli. 

A velünk közölt személyes adatokat csak addig õrizzük meg, amíg és arra a
célra, amelyre a levélíró azokat megadta, szükség van, illetve ameddig
azok megõrzésére törvényi elõírás kötelez minket.
A levelezõ listánkon szereplõ adatokat, a nekünk küldött e-maileket addig
õrizzük meg, amíg azok megõrzése az ügyintézés teljesítése érdekében
indokolt.

Amennyiben a levelezés kapcsán megvalósuló adatkezelésünket jogsértõnek
találja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat.

 

Üdvözlettel:

Szegedi Vízmû Zrt. ügyfélszolgálata

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.

Tel.: +36/62/558-855

Gondolj a környezetedre, mielõtt az e-mail kinyomtatását választod!
Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really
need to.

Hivatkozása ide

Feladó: Albert Zoltán
Szegedi Vízmű Zrt.


Attachment S15261619071615100.pdf
47K Download View as HTML


Tisztelt Jánosi Erzsébet!

Mellékletben is megküldjük hivatalos válaszunkat a közérdekű adatigénylésére!

A következő választ adtuk:
"A Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetési területén klór-dioxidot ivóvíz fertőtlenítésre nem használ."

Üdvözlettel,
Albert Zoltán
informatikai osztályvezető
Tel.: 62/558-868
Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Szegedi Vízmű Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei