Klór-dioxid ivóvíz fertőtlenítésre

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Használnak-e klór-dioxidot ivóvíz fertőtlenítésre? Ha igen milyen éves mennyiségben és koncentrációban vásárolnak hozzá nátrium-kloritot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 21.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Baranya-Víz Zrt. Adatvédelem
BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt.

 

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Hivatkozva a 2019. június 21-én Baranya-Víz Zrt.-hez benyújtott
„klór-dioxid ívóvíz fertőtlenítés célú felhasználásra” tárgyú közérdekű
adatigénylésére, az alábbi adatszolgáltatást tudjuk nyújtani:

 

Baranya-Víz Zrt. nem használ klór-dioxidot fertőtlenítésre.

 

 

Üdvözlettel:

Tóth Lajos

adatvédelmi tisztviselő

Baranya-Víz Zrt.

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

 

A fenti üzenet és annak valamennyi melléklete bizalmas információkat
tartalmaz, emiatt az védettnek minősül, illetve közlése tiltott.

Amennyiben nem Ön a címzett, kérjük, hogy telefonon vagy fax útján
értesítse a feladót és rendszeréből törölje a jelen üzenetet és annak
valamennyi mellékletét.

Amennyiben nem Ön a címzett, nem másolhatja le a jelen üzenetet vagy annak
mellékletét, és nem közölheti annak tartalmát harmadik személlyel.

 

This message and any attachment are confidential and may be privileged or
otherwise protected from disclosure.

If you are not the intended recipient, please telephone or e-mail the
sender and delete this message and any attachment from your system.

If you are not the intended recipient you must not copy this message or
attachment or disclose the contents to any other person except the sender.

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei