Koala oktatási programmal kapcsolatos kérdések

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Emberi Erőforrások Minisztériuma nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Egyebek mellett a Minisztérium 2016-os hivatalos tanévnyitó prezentációjában is említésre került a Koala oktatási program, azóta viszont nincs információ a projekttel kapcsolatban. Ezzel összefüggésben, kérem, az alábbi kérdésekre szíveskedjenek válaszolni:

1. Hány intézményben, intézménytípusonként hány iskolában és mely évfolyamokon vezetik be a 2017/18-as tanévben a KOALA oktatási programot?
2. Hány pedagógust készítenek fel a 2017. szeptemberi bevezetésre? Milyen óraszámú képzést kapnak ehhez az egyes pedagógusok? Akkreditált továbbképzési programról van-e szó; amennyiben igen, ki a képzés(ek) alapítója és indítója?
3. Összesen hány intézményben, intézménytípusonként hány iskolában kívánják a programot bevezetni?
4. Milyen ütemezéssel történik a program bevezetése?
5. Hány szakember végzi a felkészítéseket?
6. Őket hogyan választják ki és hogyan készítik fel?
7. Ki koordinálja és milyen forrásból finanszírozzák a pedagógusok felkészítését?
8. Mennyibe kerül a 2017-ben KOALA programot indító iskolák pedagógusainak felkészítése, és azt milyen forrásból fedezik?
9. Készülnek-e taneszközök, segédanyagok a bevezetéshez, ezeket kik és milyen forrásból fejlesztik?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 8.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment v laszlev l.docx
34K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton kézbesítve
2429-1/2016/JISZOC

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei