Koala-programmmal kapcsolatos kérdések

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eszterházy Károly Egyetem részére

Eszterházy Károly Egyetem nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Eszterházy Károly Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Hány pedagógust készítenek fel a KOALA program 2017. szeptemberi bevezetésére? Milyen óraszámú képzést kapnak ehhez az egyes pedagógusok?
2. Akkreditált továbbképzési programról van-e szó; amennyiben igen, mi a képzés(ek) címe, ki a képzés(ek) alapítója és indítója?
3. Hány intézményben, intézménytípusonként hány iskolában, mely évfolyamokon vezetik be a 2017/18-as tanévben a KOALA oktatási programot? Melyek az iskolák kiválasztásának szempontjai?
4. Összesen hány intézményben, intézménytípusonként hány iskolában, milyen ütemezésben kívánják a programot bevezetni?
5. Hány szakember végzi a felkészítéseket?
6. Őket hogyan választják ki és hogyan készítik fel?
7. Mennyibe kerül a 2017-ben KOALA programot indító iskolák pedagógusainak felkészítése?
8. Mennyibe kerül a taneszközök, segédanyagok kifejlesztése, ez a fejlesztés milyen forrásból történik?

Amennyibe az Egyetem nem az összes, csak egyes kérdések vonatkozásában minősül adatgazdának, úgy kérem, ezekre szíveskedjenek válaszolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 17.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori-Kancellári Hivatal
Eszterházy Károly Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2017. február 17. napján a [1][EKF request email] címre megküldött közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a közérdekű
adatigénylésében feltett kérdésekhez kapcsolódóan tudomásunk szerint
projekt támogatási szerződés még nem került aláírásra, így a közérdekű
adatigénylésének jelenleg nem áll módunkban eleget tenni. Kérjük továbbá,
hogy a projekt azonosító számát és címét pontosítsa, az Ön által feltett
kérdésekben szereplő projekt címmel és program névvel tudomásunk szerint
nem került pályázat kiírásra. Amennyiben az általunk megpályázott, az
adatigényléshez kapcsolható pályázatban a támogatási szerződés aláírásra
kerül, úgy egy későbbi, ismételt és pontosított adatigénylésnél állunk
rendelkezésre. Kérjük jelenlegi válaszunk elfogadását.

 

Dr. Liptai Kálmán

rektor

megbízásából

 

üdvözlettel és köszönettel:

dr. Kőfalusi Eszter

jogtanácsos

Eszterházy Károly Egyetem

Rektori-Kancellári Hivatal

mb. hivatalvezető

Jogi Osztály

mb. osztályvezető

 

 

References

Visible links
1. mailto:[EKF request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Rektori-Kancellári Hivatal!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Eszterházy Károly Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei