Kőbánya alsó intermodális csomópont

Lukács Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lukács Máté

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Kőbánya alsó közlekedési csomópont intermodális csomóponttá történő fejlesztésével kapcsolatos összes dokumentumot, mely kitér az önkormányzati testületi döntésekre, a hatástanulmányokra és a megvalósíthatósági tanulmányokra. Továbbá érdekelne, hogy miért akadt el a beruházás megvalósítása, várható-e, hogy a tervekből belátható időn belül valóság lesz?
Adatigénylésemmel hivatkozom a Járókelő.hu-n keresztül beküldött megválaszolatlan kérdésemre (https://www.jarokelo.hu/budapest/bejelen....

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 29.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács József
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Úr,

 

kérem, hogy adatigénylésével kapcsolatban szíveskedjék megadni telefoni
elérhetőségét, szeretném ezügyben felhívni.

 

Üdvözlettel:

 

Kovács József

Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Főépítészi Osztály

1102 Budapest, Szent László tér 29.

Tel.: 4338-176

E-mail: [email address]

 

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Tisztelt Kovács József!

Ha nem bánja, írásban szeretném kérni a kérdéseimmel kapcsolatos választ, ezért a telefonszámomat sem adnám meg Önnek.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács József
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram,

természetesen nem "bánom". Arról szerettem volna csak tájékoztatni, hogy nagy terjedelme miatt CD-re lett kimásolva pl. a pályázat, és hogy hogyan tudom azt eljuttatni Önhöz, bejön-e érte, vagy postán, stb.

Akkor írásban várom erre vonatkozó válaszát,

üdvözlettel,

Kovács József

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Tisztelt Kovács József!

Legyen szíves az alábbi címre küldeni a kért adatokat:
Járókelő Egyesület Bp. 1426 Pf. 23/1

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó Krisztián
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté Úr!

 

A Kőbánya alsó közlekedési csomópont intermodális csomóponttá történő
fejlesztésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott
közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a KÖZOP-5.5.0-09-11-0028
számú pályázaton támogatást nyert a „Budapest Főváros X. kerület Mázsa
tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata” tárgyban
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A megvalósíthatósági
tanulmány  célja  a lehetséges megvalósítható alternatívák feltárása és
összehasonlítása, a  fejlesztésre javasolt alternatíva kiválasztása és
bemutatása volt.

 

A tervezési projekt keretében többek között az alábbiakat vizsgálták:

a)    a Liget tér és a Mázsa tér intermodális kapcsolatát a kerületre
nézve,

b)    a Liget tér és Mázsa tér funkcionalitását, szerepkörének bővítését,
a terület kihasználtságát,

c)     a Kőbánya alsó megálló szerepkörét,

d)    az utastájékoztatási rendszer korszerűsítését és

e)     P+R, B+R (megállóhelyi kerékpártároló) rendszer fejlesztési
lehetőségét.

 

A projektben megvizsgálásra került a megszűnt vasútvonalak kerékpárúttá
történő kialakításának, a Kápolna utcai villamosvágányok felújításának és
itt villamosjárat újraindításának a lehetősége is.

 

A teljes dokumentációt a tegnapi napon munkatársam megküldte az Ön részére
– az anyag terjedelme miatt – fájlküldő portál segítségével.

 

A közérdekű adatok szolgáltatásán túl kérdésére tájékoztatom, hogy miután
a tervezési pályázat eleve nem biztosított a kivitelezésre pénzügyi
fedezetet, a tényleges megvalósításra e projekt keretében nem kerülhetett
sor. Tekintettel arra is, hogy a terület szinte teljes egészében a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, továbbá a fejlesztés megvalósítása
rendkívül magas költségekkel jár, a Kőbányai Önkormányzat önmagában nem
tudja biztosítani a megvalósítás feltételeit, folyamatosan vizsgáljuk és
keressük azonban a terület megújításához szükséges pályázati
lehetőségeket.  

 

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel, 

Dr. Szabó Krisztián

 

______________________________

SZABÓ KRISZTIÁN DR.

jegyző

Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Önkormányzat

Tel.: 06 (1) 4338-203

Fax.: 06 (1) 4338-205

E-mail: [1][email address]

 P Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondolja meg, hogy feltétlenül
szükséges-e! Minden nappal kevesebb fa él a Földön.

 

 

 

________________________________________

Feladó: Lukács Máté <[2][FOI #7031 email]>

Elküldve: 2016. június 29. 23:20

Címzett: [3][Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Kőbánya alsó intermodális csomópont

 

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Kőbánya
alsó közlekedési csomópont intermodális csomóponttá történő fejlesztésével
kapcsolatos összes dokumentumot, mely kitér az önkormányzati testületi
döntésekre, a hatástanulmányokra és a megvalósíthatósági tanulmányokra.
Továbbá érdekelne, hogy miért akadt el a beruházás megvalósítása,
várható-e, hogy a tervekből belátható időn belül valóság lesz?

Adatigénylésemmel hivatkozom a Járókelő.hu-n keresztül beküldött
megválaszolatlan kérdésemre
([4]https://www.jarokelo.hu/budapest/bejelen....

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2016. június 29.

 

Üdvözlettel:

 

Lukács Máté

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[5][FOI #7031 email]

 

Ha a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [6][Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #7031 email]
3. mailto:[Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. https://www.jarokelo.hu/budapest/bejelen...
5. mailto:[FOI #7031 email]
6. mailto:[Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Tisztelt Dr. Szabó Krisztián!

Ezidáig nem kaptam meg a szóban forgó adathordozót.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Hegedűs Viktória
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté Úr!

Kérésére fájlküldővel újra küldöm a július 14-én az önök által megadott email címre megküldött tanulmányt.
Üdvözlettel,

Hegedűs Viktória
Főépítészi Osztály
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
1102 Bp. Szent László tér 29. II.203.
[email address]
Tel: 4338 368

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

[1][IMG] [2]Bejelentkezés / [3]Regisztráció
[4][IMG][5]English text below
Üdvözlünk! Egy fájlt küldtek Neked a [6]ToldACuccot.hu fájlküldő portál segítségével a
következő üzenettel:

Tisztelt Lukács Máté Úr! Kérésére újra küldöm a Mázsa téri intermodális csomópont
megvalósíthatósági tanulmányát. Üdvözlettel, Hegedűs Viktória Főépítészi Osztály X.
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1102 Bp. Szent László tér 29. II.203.
[email address] Tel: 4338 368
A küldött fájl adatai:

* [7]"KoZOP_MT_ut-teszt.pdf" (217.86 Mbyte)
Kattints az alábbi linkre a letöltéshez:

[8]> > > Ugrás a letöltő oldalra > > >
A küldött fájlt 4 napig vagy 15 letöltésig tároljuk a szerverünkön.
Köszönjük, hogy szolgáltatásunkat választottad: ToldACuccot.hu csapat.
[9]http://www.toldacuccot.hu
English version
Hi! Somebody has sent you a file using [10]ToldACuccot.hu with the following message:

Tisztelt Lukács Máté Úr! Kérésére újra küldöm a Mázsa téri intermodális csomópont
megvalósíthatósági tanulmányát. Üdvözlettel, Hegedűs Viktória Főépítészi Osztály X.
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1102 Bp. Szent László tér 29. II.203.
[email address] Tel: 4338 368
Details of the uploaded file:

* [11]"KoZOP_MT_ut-teszt.pdf" (217.86 Mbyte)
You can download this file by clicking on the following link:

[12]> > > Go to download page > > >
The file will be stored for 4 days or 15 downloads on our server.
Thank you for choosing our services: ToldACuccot.hu Team!
[13]http://www.toldacuccot.hu
[14]Mi is ez?  |  [15]Miért
minket?  |  [16]ÁFF  |  [17]Gyik  |  [18]Webmester  |  [19]Médiaajánlat  |  [20]Kapcsolat

Copyright toldacuccot.hu, © 2006-2016.   [21]Impresszum

References

Visible links
1. file:///tmp/
2. http://toldacuccot.hu/user
3. http://toldacuccot.hu/user/register
4. file:///tmp/foiextract20160907-32104-84dq0t-0#01
5. file:///tmp/foiextract20160907-32104-84dq0t-0#01
6. http://www.toldacuccot.hu/
7. file:///tmp/foiextract20160907-32104-84dq0t-0#
8. http://s1.toldacuccot.hu/letoltes?sid=0c...
9. http://toldacuccot.hu/
10. http://www.toldacuccot.hu/en
11. file:///tmp/foiextract20160907-32104-84dq0t-0#
12. http://s1.toldacuccot.hu/en/download?sid...
13. http://toldacuccot.hu/en
14. http://toldacuccot.hu/mi_is_ez
15. http://toldacuccot.hu/miert_minket
16. http://toldacuccot.hu/felhasznalasi_felt...
17. http://toldacuccot.hu/gyik
18. http://toldacuccot.hu/webmester
19. http://toldacuccot.hu/mediaajanlat
20. http://toldacuccot.hu/kapcsolat
21. http://toldacuccot.hu/impresszum

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lukács Máté:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Klímák

A(z) Budapest Főváros Kormányhivatala részére Lukács Máté által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei