Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Molnár Gréta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kőbánya-Kispest busz és metróállomás utasforgalmi területeinek a takarítása.

Molnár Gréta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Molnár Gréta to read recent responses and update the status.

Feladó: Molnár Gréta

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy a Kőbánya-Kispest busz és metróállomás utasforgalmi területeinek takarítása mely céghez tartozik?
Ha Önökhöz, akkor legyen szíves mellékelni, hogy a takarítás melyik cég végzi, milyen rendszerességgel, valamint a céggel kötött szerződést csatolni szíveskedjék.
Amennyiben nem Önök üzemeltetik a területet, legyen szíves elküldeni azt a céget, akitől a használati jogot kapták a területre és kérem csatolja a terület használatára vonatkozó szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 23.

Üdvözlettel:

Molnár Gréta

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment 4700000658 B plusz N Referencia Zrt v ltoz si jegyz k nyv.pdf
180K Download View as HTML

Attachment 4700000658 Keretszerz d s.pdf
864K Download View as HTML

Attachment document 20170131 103425 9841138.pdf
3.5M Download View as HTML


Ügyszám: 0038/0003127/2017

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Molnár Gréta

[1][FOI #8431 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Molnár Gréta!  

 

Társaságunkhoz 2017. január 24-én érkezett elektronikus levelére
hivatkozva, az illetékes BKV Zrt. állásfoglalása alapján az alábbi választ
adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKV Zrt. szerződött partnere: B+N Referencia Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. A BKV Zrt. 15/T-281/2011/VIII. számú
Vállalkozási keretszerződésének 1. számú mellékletének „Csomópontok
utasforgalmi területeinek takarítása” nevű táblázata tartalmazza a
Kőbánya-Kispest végállomás takarítására vonatkozó adatokat. Ennek
megfelelően a végállomást napi gyakorisággal takaríttatja a BKV Zrt. A
szerződést a mellékletekkel együtt csatoltuk.

 

Az alábbi elérési útvonalon az érintett szerződés törzsszövege már
megtalálható a BKV Zrt. honlapján:
[2]https://static.bkv.hu/ftp/ftp/kozbesz/15....

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. február 6.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8431 email]
2. https://static.bkv.hu/ftp/ftp/kozbesz/15...

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Molnár Gréta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Molnár Gréta:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei