Kőbánya-Kispest mozgólépcsők javítása

Molnár Gréta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Molnár Gréta

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Kőbánya-Kispest állomáson a buszok leszállóhelyétől metróig vezető 2 darab mozgólépcső javítását mikorra tervezik?
Tudniillik ezek a mozgólépcsők több hete (talán hónapja) le vannak zárva. Mivel került ki rá BKK-s tájékoztató, hogy nem működik, ezért nyilvánvalóan tudnak róla.
Kérem tájékoztassanak, hogy melyik cégtől, milyen értékben, mikor rendelték meg a javítást, és annak mi a határideje. Kérem tájékoztasson továbbá, hogy a javítás miért tart ennyi ideig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Molnár Gréta

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0031691/2016

Molnár Gréta

[1][FOI #7322 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Molnár Gréta!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. szeptember 21-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. augusztus 30.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7322 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0031691/2016

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Molnár Gréta

[1][FOI #7322 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Molnár Gréta!  

 

Társaságunkhoz 2016. augusztus 22-én érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva, az illetékes BKV Zrt. állásfoglalása alapján az alábbi választ
adjuk. 

 

Tájékoztatjuk, hogy Kőbánya-Kispest végállomáson a mozgólépcsőket
garanciális vita miatt nem javította a BKV Zrt. A fővállalkozó ellen
csődeljárás indult, így a garanciális kötelezettség érvényesítése
akadályokba ütközött. A jelenlegi műszaki hiba jellegére, a javítás
költségének nagyságrendjére, valamint a garanciális időszakra tekintettel
a szükséges javítást a BKV Zrt.-nek eddig nem állt módjában elvégezni,
azonban a helyzet megoldása érdekében a mozgólépcsők javítását végül saját
hatáskörben megkezdik.

 

Az egyik mozgólépcső javítására még szeptemberben sor kerül. A másik
vizsgálata jelenleg folyamatban van, a hiba feltárása hosszabb időt vesz
igénybe, ezért a javítás pontos időpontjáról a BKV Zrt.-nek egyelőre nem
áll módjában nyilatkozni.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2016. szeptember 8.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7322 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Molnár Gréta:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei